Uit de gebruikersraad

Gebruik van standaardzinnen

De afstandstolkendienst bestaat twee jaar. Uit een evaluatie leren we dat het belangrijk is om standaardzinnen te hanteren.

Met standaardzinnen bedoelen we : verwelkomingzinnen.

Zo kan de horende gesprekspartner beter begrijpen :

  • dat er een tolk aan de lijn is die louter vertaalt
  • dat deze tolk de dove persoon ziet via een webcam, dat het gebeurt via internetverbinding,…
  • wie de dienst organiseert

De gebruikersraad heeft daarom samen met de afstandstolken volgende zinnen goedgekeurd:

Een horende persoon belt naar afstandstolkendienst

“Goede.... U spreekt met een tolk Vlaamse Gebarentaal van het CAB, de Vlaamse tolkendienst. Wat kan ik voor u doen ?”

De dove persoon belt naar een horende persoon die het afstandstolken niet kent

“Goede......

Ik ben een tolk Vlaamse Gebarentaal en ik werk voor het CAB Vlaamse tolkendienst. Ik heb voor u een dove persoon (naam klant) aan de lijn en ik zal het gesprek dat hij/zij met u wil voeren vertalen. Ik zie (naam klant) via een webcam.”

Vanaf nu zal de tolk bij de start van elke verbinding deze zinnen zeggen.

Er is wel één uitzondering :

als u meldt dat u de horende persoon vroeger al hebt opgebeld via afstandstolken en de horende persoon het systeem al kent. Dan zegt de tolk geen introductie zin.