Afstandstolk op het werk? Zeker!

Zie hier de brief van VDAB in VGT