Wat is het?

Afstandstolken vergemakkelijkt en verbetert de communicatie tussen dove en horende mensen.

Via een beeldscherm wordt het gesprek tussen een horende en een dove vertaald van gesproken Nederlands naar Vlaamse gebarentaal en omgekeerd.

Dit kan als dove en horende persoon op verschillende plaatsen zijn, maar ook als beiden zich op dezelfde plek bevinden.

Enkele voorbeelden uit de praktijk? (Klik hier eind juni 2014)