Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 

DOCUMENTEN IN VLAAMSE GEBARENTAAL

Klik op een link hieronder om de bijhorende video in VGT te bekijken

U bekijkt nu: INFO REEKS OVER HET GEBRUIK VAN TOLKUREN 1. Info over het gebruik van L-uren

INFO REEKS OVER HET GEBRUIK VAN TOLKUREN

1. Info over het gebruik van L-uren
2. Info over het gebruik van O- en VO-uren
3. Info over het gebruik van A - S - B -uren

PRIVACY BELEID

1. Update privacy verklaring CAB voor dove en slechthorende gebruikers van tolken

REGELS ARBEIDSTOLKUREN 2008

Inleiding
1. Voor een gebruiker die in 2007 reeds 18 L-uren en 10% A-uren had
2. Voor een gebruiker die in 2007 reeds 18 L-uren had, maar nog geen A-uren
3. Voor een gebruiker die in 2007 nog geen L-uren of A-uren had
4. Voor een gebruiker die tolken bij sollicitaties nodig heeft 5. Enkele nieuwe afspraken over de inzet van tolken in de werksituatie vanaf 2019

ONDERWIJS

1. Enkele nieuwe afspraken over over inzet van tolken in onderwijs vanaf 2018-2019

TOLK VOOR WERK IN BUITENLAND

NIEUWE REGELS VAN VDAB

Richtlijnen Teamtolken 2008

Algemeen
Wat is RSI
Teamtolken
Situaties
Advies

Late afgelasting tolkopdracht : procedure, eventuele vergoeding tolk

Late afgelasting: nieuwe regelgeving vanaf 01/05/2014

Procedure CAB om gebruikers te verwittigen als (g)een tolk gevonden is

Hoe verwittigt het CAB de gebruikers?

Afstandstolken

Telefoonnummer (gidsnummer) horenden om dove gebruikers te bellen
Gebruik van 070 en 090 nummers
Geboekte afspraken