Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 

OTK-Formulier

Formulier voor Opmerkingen, Tips of Klachten

Gelieve de TAB-toets of de muis te gebruiken om naar andere invulvelden te gaan

Voor het beschrijven van uw klacht over een organisatie, of over een andere persoon (niet tolk), of over het CAB: vul onderstaand formulier in.

Voor het beschrijven van een klacht over een tolk : klik hier voor het invullen van het “Klachtenformulier over tolken VGT”

Uw gegevens

Naam

 
U bent


Adres

 
Telefoon of GSM
Fax

E-mail

   
Gegevens over de tolkopdracht

Het is een 

Datum

 (dd/mm/jjjj)   

Voor het beschrijven van uw klacht over een tolk : klik hier voor het invullen van het “Klachtenformulier over tolken VGT”

Het gaat over een organisatie, of over een andere persoon (niet tolk), of over het CAB. Naam van de persoon/organisatie waarover het gaat

Beschrijf jouw opmerking, klacht of tip (feiten, wat is er gebeurd, wat is uw vraag,...)

 
  

Velden in het vet rood zijn verplicht in te vullen!

Dit formulier wordt gemaild naar: dirk.dewitte@cabvlaanderen.be.

Op het ogenblik dat u dit formulier verzendt ontvangt u automatisch een copie op het emailadres dat hierboven door u ingevuld werd.