Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 
Sommige documenten zijn opgeslagen in het PDF-formaat. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, hebt u het programma Acrobat© Reader© nodig. Wanneer u Acrobat© Reader© geïnstalleerd hebt op uw PC, kan u de PDF-bestanden direct openen door op de link naar het PDF-bestand te klikken.
Om een document later nog een keer te kunnen bekijken (zonder weer naar de site te gaan), kunt u een PDF-bestand ook opslaan op uw harde schijf. Klik dan met uw rechtermuisknop op de link naar het PDF-bestand en kies voor 'Doel opslaan als' of 'Save Target As'.
Get Adobe ReaderDownload Adobe© Acrobat© Reader© via de officiële website van Adobe©.

 

Documenten

1. Cijfers tolkengebruik

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2020 - Augustus

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2020 - Juni

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2020 - Mei

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2020 - April

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2020 - Maart

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2020 - Februari

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2020 - Januari

 CAB Jaarrapport 2019

 CAB Speciaal rapport tekort tolken VGT maart 2019

 CAB Jaarrapport 2018

 Monitoring : Inschatting benodigd aantal tolkuren in onderwijs in 2018

 CAB - Analyse groei tolkuren VAPH 2018 : periode januari - september

 CAB jaarrapport 2017

 CAB - Analyse groei tolkuren VAPH 2017 : periode januari - juli

 CAB jaarrapport 2016

 CAB jaarrapport 2015

2.1 Documenten in verband met tolkopdrachten

 OTK-formulier (Opmerkingen, Tips of Klachten)

 Klachtenbehandeling CAB en tolken voor doven en slechthorenden

2.2 Documenten in verband met de werkgever of arbeidstolkuren

 Werkgeversattest

 Regels tolkuren werk en sollicitaties

 Werkgeversattest zelfstandigen

 Aanvragen extra tolkuren in arbeidssituatie

 Regels VDAB inzet tolken buitenland CAB

 Cursusattest

 Cursusattest zelfstandige

 Richtlijnen van de VDAB over het gebruik van A-uren - nieuw 2018

 Volmacht opvolgen tolkaanvragen

 Enkele nieuwe afspraken over de inzet van tolken in de werksituatie vanaf 2019

2.3 Documenten in verband met de tolkuren in de leefsfeer

 Volmacht opvolgen tolkaanvragen

 Het aanvragen van een pakket L-uren (80u of 220u)

 Lijst provinciale afdelingen VAPH

 Modelbrief aanvraag L-uren (80u)

 Modelbrief aanvraag L-uren (220u)

3. Beroepscodes van tolken

 Beroepscode voor tolken VGT vanaf september 2013 (Welzijn, Werk, Onderwijs)

 Beroepscode voor schrijftolken in Welzijn en Werk (in deze tekst worden de bepalingen van toepassing op tolken VGT, vanaf sept. 2013 opgeheven)

 Engagementsverklaring schrijftolken Onderwijs

4. Documenten i.v.m. onderwijs

4.1 Van AGODI : voor het aanvragen en gebruiken van tolken VGT en/of schrijftolken

 Overzicht officiële documenten AGODI over aanvragen en inzetten van tolken in onderwijs

4.2 Overige documenten i.v.m. onderwijs

 Enquête CAB behoefte schrijftolken Onderwijs 2015-2016 resultaten

 Belangrijkste samenwerkingsregels tussen de niet-zelfstandige schrijftolken, hun onderwijsinstellingen en het CAB

 Enkele nieuwe afspraken over de inzet van tolken in onderwijs vanaf 2018-2019

 Kalender voor lesvrije dagen (voor scholen)

 Inlichtingenformulier onderwijs (voor scholen)

 Startbrief tolkondersteuning schooljaar 20-21 (brief voor studenten, cursisten, leerlingen en/of ouders)

 CAB richtlijnen 20-21: inzet tolken gebarentaal (voor onderwijsinstellingen)

 CAB richtlijnen 20-21: inzet schrijftolken (voor onderwijsinstellingen)

 Gegevensfiche Zelfstandige Schrijftolken in Onderwijs

 Zoekprocedure CAB in de sector Onderwijs

 Gegevensfiche Tolken Gebarentaal

 Maandstaat tolkuren in onderwijs

5. Handleidingen i.v.m. de webapplicatie

 Handleidingen voor tolkgebruikers, tolken en tussenpersonen over tolkaanvraag 2.0

6. Folders

 1. Informatieve folder: CAB - wie, wat, waar?

 2. Informatieve folder: Een tolk VGT of schrijftolk

 3. Informatieve folder: Heb ik recht op tolkuren in Werk en Welzijn?

 4. Praktische folder: Recht op tolkuren

 5. Praktische folder: Hoe vraag ik een tolk aan?

 6. Informatieve folder: Heb ik recht op een tolk in mijn klas?

 7. Praktische folder: Een tolk gebarentaal in mijn klas, wat nu?

 8. Folder Afstandstolken CAB

 9. Praktische folder: Een schrijftolk in mijn klas, wat nu?

7. Afstandstolken (zie pagina over afstandstolken)

 Folder afstandstolken CAB

 Afstandstolkendienst in de toekomst: tolken VGT en ook schrijftolken?

 Afstandstolken: aanpassing van gebruikersregels

 Informatie over bezoek Noorse tolkendienst aan het CAB

 De afstandstolkendienst breidt uit in 2018 : tolk VGT en schrijftolk

8. De samenwerkingsregels tussen het CAB en de freelance tolken

 Inventaris samenwerkingsregels CAB en freelance tolken

 Bijlage 1: De beroepscode voor tolken VGT

 Bijlage 2: Beroepscode voor schrijftolken in Welzijn en Werk (in deze tekst worden de bepalingen van toepassing op tolken VGT, vanaf sept. 2013 opgeheven)

 Bijlage 4: Gegevensfiche tolken VGT

 Bijlage 5: Zoekprocedure CAB in de sectoren Welzijn & Werk

 Bijlage 6: Richtlijnen teamtolken

 Bijlage 7: Regels VDAB inzet tolken buitenland CAB

 Bijlage 8: Nieuwe regels bij te late afgelasting tolkopdrachten v 1 mei 2014

 Bijlage 9: Zoekprocedure CAB in de sector Onderwijs

 Bijlage 10: Maandstaat

 Bijlage 11: Hoe vinden gebruikers met tolkuren en derden een tolk?

9. Andere documenten

 Zoekprocedure CAB in de sectoren Werk & Welzijn

 Nieuwe regels bij te late afgelasting tolkopdrachten vanaf 01-05-2014

 Richtlijnen Teamtolken

 Hoe vinden gebruikers met tolkuren en derden een tolk?

 Gegevensfiche Tolken VGT

 Werking van het CAB

 Onderzoeksverslag CAB: ondergebruik L-uren

10. Informatiereeks over het gebruik van tolkuren

 Deel 1 : Info over L tolkuren VGT

 Deel 2 : info over O-VO tolkuren VGT

 Deel 3 : Info over A, S, B tolkuren VGT

11. Privacyverklaring CAB

 Privacy verklaring CAB