Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 
Sommige documenten zijn opgeslagen in het PDF-formaat. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, hebt u het programma Acrobat© Reader© nodig. Wanneer u Acrobat© Reader© geïnstalleerd hebt op uw PC, kan u de PDF-bestanden direct openen door op de link naar het PDF-bestand te klikken.
Om een document later nog een keer te kunnen bekijken (zonder weer naar de site te gaan), kunt u een PDF-bestand ook opslaan op uw harde schijf. Klik dan met uw rechtermuisknop op de link naar het PDF-bestand en kies voor 'Doel opslaan als' of 'Save Target As'.
Get Adobe ReaderDownload Adobe© Acrobat© Reader© via de officiële website van Adobe©.

 

Documenten

1. Cijfers tolkengebruik

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2019 tot en met februari

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2019 : januari

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met december

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met november

 Monitoring : Inschatting benodigd aantal tolkuren in onderwijs in 2018

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met oktober

 Voorlopige cijfers gebruik tolken in onderwijs 1ste - 3de kwartaal 2018

 monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met september

 CAB - Analyse groei tolkuren VAPH 2018 : periode januari - september

 Voorlopige cijfers gebruik tolken in onderwijs 1ste - 2de kwartaal 2018

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met augustus

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met juli

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met juni

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met mei

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met april

 Monitoring : voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met Maart

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 tot en met februari

 Voorlopige cijfers gebruik tolken in onderwijs 1ste kwartaal 2018

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2018 - Januari

 CAB jaarrapport 2017

 CAB - Analyse groei tolkuren VAPH 2017 : periode januari - juli

 CAB jaarrapport 2016

 CAB jaarrapport 2015

 CAB jaarrapport 2014

2.1 Documenten in verband met tolkopdrachten

 OTK-formulier (Opmerkingen, Tips of Klachten)

 Klachtenbehandeling CAB en tolken voor doven en slechthorenden

2.2 Documenten in verband met de werkgever of arbeidstolkuren

 Werkgeversattest

 Regels tolkuren werk en sollicitaties

 Attest werkuren zelfstandigen

 Aanvragen extra tolkuren in arbeidssituatie

 Regels VDAB inzet tolken buitenland CAB

 Cursusattest

 Cursusattest zelfstandige

 Richtlijnen van de VDAB over het gebruik van A-uren - nieuw 2018

 Volmacht werkgever

 Enkele nieuwe afspraken over de inzet van tolken in de werksituatie vanaf 2019

2.3 Documenten in verband met de tolkuren in de leefsfeer

 Het aanvragen van een basispakket L-uren (18u of 90u)

 Het aanvragen van een verdubbeling L-uren (36u of 180u)

 Modelbrief aanvraag basis L-uren (18u)

 Modelbrief aanvraag basis L-uren (90u)

 Modelbrief aanvraag verdubbeling L-uren (totaal 36u)

 Modelbrief aanvraag verdubbeling L-uren (totaal 180u)

 Lijst provinciale afdelingen VAPH

 Volmacht

3. Beroepscodes van tolken

 Beroepscode voor tolken VGT vanaf september 2013 (Welzijn, Werk, Onderwijs)

 Beroepscode voor schrijftolken in Welzijn en Werk (in deze tekst worden de bepalingen van toepassing op tolken VGT, vanaf sept. 2013 opgeheven)

 Engagementsverklaring schrijftolken Onderwijs

4. Documenten i.v.m. onderwijs

4.1 Van AGODI : voor het aanvragen en gebruiken van tolken VGT en/of schrijftolken

 Omzendbrief AGODI : Ondersteuning van leerlingen en studenten met een auditieve handicap in het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs

 Omzendbrief AGODI : Speciale onderwijsleermiddelen in het volwassenenonderwijs

 Richtlijnen Onderwijs 2018-2019: gebruik tolkuren VGT

 Richtlijnen Onderwijs 2018-2019: gebruik schrijftolkuren

4.2 Overige documenten i.v.m. onderwijs

 Enquête CAB behoefte schrijftolken Onderwijs 2015-2016 resultaten

 Belangrijkste samenwerkingsregels tussen de niet-zelfstandige schrijftolken, hun onderwijsinstellingen en het CAB

 Enkele nieuwe afspraken over de inzet van tolken in onderwijs vanaf 2018-2019

 Gegevensfiche Zelfstandige Schrijftolken in Onderwijs schooljaar 2018-2019

 Zoekprocedure CAB in de sector Onderwijs

 Gegevensfiche Tolken VGT

 Maandstaat tolkuren VGT en ST in onderwijs

5. Handleidingen i.v.m. de webapplicatie

 Handleiding webapplicatie leerling & ouder onderwijs

 Handleiding webapplicatie contactpersonen onderwijs

 Handleiding webapplicatie tussenpersonen werk

 Handleiding webapplicatie derden

 Handleiding webapplicatie tolkgebruikers werk en welzijn

 Handleiding webapplicatie tolken

6. Folders

 1. Informatieve folder: CAB - wie, wat, waar?

 2. Informatieve folder: Een tolk VGT of schrijftolk

 3. Informatieve folder: Heb ik recht op tolkuren in Werk en Welzijn?

 4. Praktische folder: Recht op tolkuren

 5. Praktische folder: Hoe vraag ik een tolk aan?

 6. Informatieve folder: Heb ik recht op een tolk in mijn klas?

 7. Praktische folder: Een tolk VGT in mijn klas, wat nu?

 8. Folder Afstandstolken CAB

 9. Praktische folder: Een schrijftolk in mijn klas, wat nu?

7. Afstandstolken (zie pagina over afstandstolken)

 Monitoring : Voorlopige cijfers getolkte uren VAPH en VDAB in 2019 : januari

 Folder afstandstolken CAB

 Afstandstolkendienst in de toekomst: tolken VGT en ook schrijftolken?

 Afstandstolken: aanpassing van gebruikersregels

 Informatie over bezoek Noorse tolkendienst aan het CAB

 De afstandstolkendienst breidt uit in 2018 : tolk VGT en schrijftolk

8. De samenwerkingsregels tussen het CAB en de freelance tolken

 Inventaris samenwerkingsregels CAB en freelance tolken

 Bijlage 1: De beroepscode voor tolken VGT

 Bijlage 2: Beroepscode voor schrijftolken in Welzijn en Werk (in deze tekst worden de bepalingen van toepassing op tolken VGT, vanaf sept. 2013 opgeheven)

 Bijlage 3: Handleiding webapplicatie tolken

 Bijlage 4: Gegevensfiche tolken VGT

 Bijlage 5: Zoekprocedure CAB in de sectoren Welzijn & Werk

 Bijlage 6: Richtlijnen teamtolken

 Bijlage 7: Regels VDAB inzet tolken buitenland CAB

 Bijlage 8: Nieuwe regels bij te late afgelasting tolkopdrachten v 1 mei 2014

 Bijlage 9: Zoekprocedure CAB in de sector Onderwijs

 Bijlage 10: Maandstaat

 Bijlage 11: Hoe vinden gebruikers met tolkuren en derden een tolk?

9. Andere documenten

 Zoekprocedure CAB in de sectoren Werk & Welzijn

 Nieuwe regels bij te late afgelasting tolkopdrachten vanaf 01-05-2014

 Richtlijnen Teamtolken

 Hoe vinden gebruikers met tolkuren en derden een tolk?

 Centra Geest. Gezondheidszorg toegankelijk voor dove gebarentaligen

 Gegevensfiche Tolken VGT

 Tekort onderwijstolken daalt duidelijk

 Privacy verklaring CAB voor dove en slechthorende gebruikers van tolken

 TRED-affiche: Lezing voor tolkgebruikers over de nieuwe webapplicatie van het CAB

10. Informatiereeks over het gebruik van tolkuren

 Deel 1 : Info over L tolkuren VGT

 Deel 2 : info over O-VO tolkuren VGT

 Deel 3 : Info over A, S, B tolkuren VGT