Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 

Links

 
Vlaams Agentschap P.H.: www.vaph.be
Website Dep. Onderwijs: www.ond.vlaanderen.be
Doof Vlaanderen: www.doof.vlaanderen
CVO Gent: www.vspw.be
CVO Mechelen: www.cvo-crescendo.be
KUL Leuven : www.arts.kuleuven.be/vlaamsegebarentaal
Woordenboek Vlaamse Gebarentaal: gebaren.ugent.be
vzw Tenuto: www.facebook.com/tenutovzw/
KOC Kenniscentrum Hulpmiddelen: www.hulpmiddeleninfo.be
vzw Vlaams GebarentaalCentrum: www.vgtc.be
VDAB: www.vdab.be/arbeidshandicap/