Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 

Vacatures (versie 27/04/2018)

Vacature freelance afstandstolken

Over het project afstandstolken kunt u meer lezen op de pagina afstandstolken van onze informatieve website.

Sedert enkele weken experimenteert het CAB met twee afstandstolken die tegelijk in de voormiddag ingezet worden. Vanaf 8 januari 2018 zal dit (behalve in de langere schoolvakanties) altijd het geval zijn tijdens de kantoordagen, tussen 08.30 en 12.30. De aanwezige tolken zullen zowel gebruikers bedienen die een tolk VGT wensen als een schrijftolk.

Hebt u interesse en hebt u naar uw mening voldoende tolkervaringen en allround ervaring ?

( Voldoende ervaring : er wordt als standaard vooropgesteld : quasi 1.800 tolkuren freelance ervaring. Maar er kan desgevallend ook rekening gehouden worden met bijzondere omstandigheden, zoals bv. u tolkt nog niet zolang maar u tolkt tegenwoordig zoveel dat u misschien wel die 1.800u zal benaderen op het ogenblik dat u het opleidingstraject hebt doorlopen en een “vaste” afstandstolk zou worden, of u hebt bv. ook in uw andere job bijkomende praktijkervaring VGT verworven, of … ).

In dat geval kunt u via het CAB met een reeds actieve afstandstolk afspreken om haar ervaringen te aanhoren en uw vaardigheden ter zake enkele keren te toetsen aan de praktijk. Als deze ervaringen u bevallen wordt de mogelijkheid besproken dat u in een opleidingstraject stapt waarbij één of enkele tolken u begeleiden : eerst observeert u, en daarna tolkt u terwijl de ervaren afstandstolk u indien nodig bijstuurt. Als dit alles goed verloopt is er een aanzienlijke kans dat u een vaste tolkopdracht kan opnemen (wekelijks een blok van 4u).

Belangstelling ? Laat dit spoedig weten : dirk.dewitte@cabvlaanderen.be