Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 

Vacatures (versie 18/12/2019)

Vacature freelance afstandstolken

Over het project afstandstolken kunt u meer lezen op de pagina afstandstolken van onze informatieve website.

Sedert 2018 zet het CAB elke voormiddag tijdens de kantoordagen van 08.30 tot 12.30 tegelijk 2 afstandstolken in. Ook op woensdagnamiddagen wordt 1 tolk ingezet.

Hebt u interesse en hebt u naar uw mening voldoende tolkervaringen en allround ervaring om regelmatig te komen afstandstolken in het call center op ons secretariaat in Destelbergen ?

( Voldoende ervaring : er wordt als streefcijfer vooropgesteld : quasi 1.800 tolkuren freelance ervaring. Maar er kan desgevallend ook rekening gehouden worden met bijzondere omstandigheden, zoals bv. u tolkt nog niet zolang maar u tolkt tegenwoordig zoveel dat u misschien wel die 1.800u zal benaderen op het ogenblik dat u het opleidingstraject hebt doorlopen en een “regelmatige” afstandstolk zou worden, of u hebt bv. ook in uw andere job bijkomende praktijkervaring VGT verworven, of … ).

In dat geval kunt u via het CAB met een reeds actieve afstandstolk afspreken om haar ervaringen te aanhoren en uw vaardigheden ter zake enkele keren te toetsen aan de praktijk. Als deze ervaringen u bevallen wordt de mogelijkheid besproken dat u in een opleidingstraject stapt waarbij één of enkele tolken u begeleiden : eerst observeert u, en daarna tolkt u terwijl de ervaren afstandstolk u indien nodig bijstuurt. Als dit alles goed verloopt is er een aanzienlijke kans dat u een regelmatige tolkopdracht kan opnemen (wekelijks een blok van 4u).

Belangstelling ? Laat dit spoedig weten : lieven.kind@cabvlaanderen.be