Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw
 

SECTOR WELZIJN EN WERK IN VLAAMSE GEBARENTAAL

Klik op een link hieronder om de bijhorende video in VGT te bekijken

U bekijkt nu: 8. Het prestatieblad van de tolk

De hoofdstukjes 1 tot 7 worden deze winter herwerkt – dank voor uw geduld

1. Wat is een tolk Vlaamse Gebarentaal
2. Wat is een schrijftolk
3.1. Hoe vindt u een tolk - deel 1
3.2. Hoe vindt u een tolk - deel 2>
3.3. Hoe vindt u een tolk - deel 3
4.1. Hoe zoekt het CAB een tolk - deel 1
4.2. Hoe zoekt het CAB een tolk - deel 2
5. Duur van de normale zoekprocedure
6. Wanneer ontvangt u nieuws van het CAB over uw tolkaanvraag
7. Een tolkaanvraag wijzigen of annuleren

8. Het prestatieblad van de tolk
9. Betaling van de tolk

Klik op een link hieronder om de bijhorende video in VGT te bekijken

10.1./10.2. Inschrijving bij het Vlaams Agentschap/Tolkuren aanvragen met een brief
10.3. Medische voorwaarden
10.4.a. Het basisrecht van 18 tolkuren in de leefsituatie
10.4.b. Het basisrecht van 18 tolkuren in de leefsituatie
10.5.a. Bijkomende tolkuren in de leefsituatie
10.5.b. Bijkomende tolkuren in de leefsituatie
10.6. Het basisrecht op 10% tolkuren in de arbeidssituatie
10.7. Bijkomende tolkuren in de arbeidssituatie
10.8. Arbeidstolkuren in twee jobs
10.9. Wijziging van werkgever of van werkuren : het CAB verwittigen
10.10. Tolkuren voor Beroepsopleiding
11. Klachten over de tolk
12. Klachten over het CAB