CARDSTOP – WORLDLINE
www.cardstop.be

Het CAB stelt vast dat er nog problemen zijn met het inbellen via de afstandstolkendienst naar CARDSTOP. Dit is een dienst beheerd door Worldline & Febelfin, die voor ALLE banken werkt om problemen met betaalkaarten aan te pakken.

Eerst meer uitleg over Cardstop, wat is dat?

Wat is Cardstop?

  • Card Stop garandeert een onmiddellijke blokkering van uw bankkaarten en betaaltoepassingen in geval van verlies of diefstal.
  • Card Stop is 24/7 beschikbaar.

Welke bankkaarten?

  • Debetkaarten (bankkaarten): Bancontact, Maestro, Visa Debit, Mastercard Debit
  • Krediet- en prepaidkaarten: Visa en Mastercard
  • Electronische maaltijdcheques: Pluxee/Sodexo, Edenred, Monizze

Welke gegevens zijn er nodig bij je oproep via de ATD?

  • Het bankrekeningnummer waaraan het betaaltoestel verbonden is
  • De gegevens van de kaarthouder: naam – voornaam – geboortedatum – postcode

Wat is nu het probleem?

Sommige doven hebben al gebruik gemaakt van deze dienst en stellen vast dat de operator binnen Cardstop weigert om de oproep aan te nemen aangezien zij twijfels hadden of er géén fraude in het spel is.  De operator kan denken dat de tolk die het gesprek mogelijk maakt voor de dove persoon in eigen naam handelt en dus misbruik kan maken van deze situatie.

Het CAB heeft nu heel duidelijk gemaakt dat al onze tolken professioneel zijn, die strikt gehouden zijn aan hun deontologische code en dus gesprekken mogelijk mogen maken voor dove personen. Zij handelen niet in eigen naam.

Bij CARDSTOP zijn alle operatoren intussen op de hoogte van onderstaande instructies:

Een tolk voor dove of slechthorende klanten zijn gemachtigde personen die hen bijstaan. Het kan dus dat zij bellen en vertalen voor de kaarthouder. Deze calls zijn echter legitiem. En mogen behandeld worden zoals alle andere oproepen. Kaarten mogen geblokkeerd worden door anderen dan de kaarthouder.

Un interprète pour les clients sourds ou malentendants est une personne autorisée qui les assiste.  Il se peut donc qu’ils appellent et traduisent pour le titulaire de la carte. Ces appels sont cependant légitimes et peuvent être traités comme tous les autres appels. Les cartes peuvent être bloquées par des personnes autres que le titulaire de la carte.

Getuigenissen

Als jij of iemand van je gezin ook al problemen ondervindt, dan mag je dit melden bij het CAB.

Je kan dit aan de hand van een tekst doen of een video in VGT opnemen en doorsturen. Vervolgens kan je dit doorsturen via deze link:

Online je kaart blokkeren?

Er is ook de mogelijkheid om online (via jouw gsm, tablet, laptop of computer) jouw kaart te blokkeren door het invullen van dit online formulier:

https://www.cardstop.be/nl-be/home/voor-doven.html

Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken, je mag ook dit regelen via de afstandstolk en bellen naar het nummer 078 170 170 .