Gelijkheid

Het CAB wil gelijke kansen voor iedereen. Daarom staan we steeds in contact met alle betrokken partijen. Elke aangevraagde tolkprestatie moet tot gelijkwaardige communicatie leiden. We zorgen ervoor dat iedereen toegang krijgt tot informatie en dat gesprekken tussen horende en dove of slechthorende mensen mogelijk zijn.
Kortom, we willen dat dove en slechthorende mensen vlot integreren in onze maatschappij.

Rechtvaardigheid

Het CAB sluit alle vormen van discriminatie uit. Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben recht op een rechtvaardige dienstverlening, op vrije meningsuiting, privacy, respect, werk, onderwijs, opvoeding en cultuur.

Communicatie

Een optimale en vlotte communicatie, dat is waar we bij het CAB elke dag voor gaan. Door het inzetten van de juiste tolk op de juiste plaats en door het inzetten van onze afstandstolkendienst. We streven naar een uitbreiding van de afstandstolkendienst, zodat een vlotte en eenvoudige communicatie op elk moment van de dag mogelijk is.

Gelijkheid

Het CAB wil gelijke kansen voor iedereen. Daarom staan we steeds in contact met alle betrokken partijen. Elke aangevraagde tolkprestatie moet tot gelijkwaardige communicatie leiden. We zorgen ervoor dat iedereen toegang krijgt tot informatie en dat gesprekken tussen horende en dove of slechthorende mensen mogelijk zijn.
Kortom, we willen dat dove en slechthorende mensen vlot integreren in onze maatschappij.

Rechtvaardigheid

Het CAB sluit alle vormen van discriminatie uit. Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben recht op een rechtvaardige dienstverlening, op vrije meningsuiting, privacy, respect, werk, onderwijs, opvoeding en cultuur.

Communicatie

Een optimale en vlotte communicatie, dat is waar we bij het CAB elke dag voor gaan. Door het inzetten van de juiste tolk op de juiste plaats en door het inzetten van onze afstandstolkendienst. We streven naar een uitbreiding van de afstandstolkendienst, zodat een vlotte en eenvoudige communicatie op elk moment van de dag mogelijk is.