Vul na je tolkopdracht je prestatie in op het digitale platform. Zo worden jouw tolkuren automatisch berekend. Het CAB betaalt de prestaties van de voorbije maand in één totaalbedrag telkens omstreeks de achtste werkdag van de maand.

Op jouw tolkprofiel kan je steeds het overzicht bekijken van je prestaties en de betalingen. Naast een betaling per tolkuur, betaalt het CAB ook je reisonkosten. Hier vind je meer informatie over de berekening van het honorarium per uur en de reisonkosten.

Ereloon

Als tolk krijg je een ereloon, omdat je een vrij beroep uitoefent.

Wanneer de tolkgebruiker recht heeft op tolkuren zorgt het CAB voor de uitbetaling van de tolkprestaties. Afhankelijk van welke tolkuren de tolkgebruiker inzet, krijgt het CAB deze financiële middelen van het VAPH, VDAB en AGODI.

Heeft de tolkgebruiker geen recht op tolkuren, dan staat hij zelf in voor de betaling van de tolk. Het CAB kreeg van het de overheid enkel de opdracht om tolken te zoeken, in te zetten en te vergoeden voor personen met recht op tolkuren.

Wanneer je als tolk een opdracht uitvoert voor een externe organisatie, kan je best met hen rechtstreeks afspreken. Je beslist dan ook zelf over je honorarium. Meer info over derde partijen vind je hier.

BTW

Zijn er onduidelijkheden die je wenst te bespreken met je boekhouder of een derde partij in verband met de BTW vrijstelling?
Meer info vind je hier.