Definitie van “derden”

Instanties en personen zonder recht op tolkuren toegekend door de VDAB, het VAPH of AGODI, zijn derden. Deze personen en instanties willen dus zelf tolken voorzien bij hun activiteiten en deze zelf vergoeden.

Bijvoorbeeld: bedrijfsleider, (lokale) overheid, organisator van een cultuurfestival of congres.

Afspraken

 • CAB is GEEN bemiddelaar voor derden.
 • CAB kan het platform www.tolkaanvraag.be ter beschikking stellen van derden om een tolk te vinden:
  • Wat gebeurt er in zo’n geval?
   Het CAB maakt de contactgegevens van de derde in tolkaanvraag.be zichtbaar voor de tolk, zodat elke tolk zelf de derde kan contacteren. Tolken en derden kunnen dus volledig vrij met elkaar afspraken maken over de financiële voorwaarden, betaling, inhoud en uitvoering van opdrachten voor derden.
  • De tolk zal vervolgens het CAB verwittigen dat zij/hij de opdracht overneemt.
  • Vanaf dat ogenblik wijzigt het CAB de opdracht naar “niet via het CAB” en vervallen de gebruiksvoorwaarden van het CAB.
  • Voor meer informatie rond het zoeken naar tolken, verwijzen we u graag verder naar deze link.

Definitie van “derden”

Instanties en personen zonder recht op tolkuren toegekend door de VDAB, het VAPH of AGODI, zijn derden. Deze personen en instanties willen dus zelf tolken voorzien bij hun activiteiten en deze zelf vergoeden.

Bijvoorbeeld: bedrijfsleider, (lokale) overheid, organisator van een cultuurfestival of congres.

Afspraken

 • CAB is GEEN bemiddelaar voor derden.
 • CAB kan het platform www.tolkaanvraag.be ter beschikking stellen van derden om een tolk te vinden:
  • Wat gebeurt er in zo’n geval?
   Het CAB maakt de contactgegevens van de derde in tolkaanvraag.be zichtbaar voor de tolk, zodat elke tolk zelf de derde kan contacteren. Tolken en derden kunnen dus volledig vrij met elkaar afspraken maken over de financiële voorwaarden, betaling, inhoud en uitvoering van opdrachten voor derden.
  • De tolk zal vervolgens het CAB verwittigen dat zij/hij de opdracht overneemt.
  • Vanaf dat ogenblik wijzigt het CAB de opdracht naar “niet via het CAB” en vervallen de gebruiksvoorwaarden van het CAB.
  • Voor meer informatie rond het zoeken naar tolken, verwijzen we u graag verder naar deze link.