Behalve in sociale/private situaties kunnen L-uren enkel ingezet worden in residuaire situaties

Met residuaire situaties wordt bedoeld: omstandigheden waarvoor een andere Vlaamse overheid geen enkele regeling heeft uitgewerkt.

Een voorbeeld: wanneer een dove gebruiker in zijn vrije tijd een cursus gaat volgen bij een instelling en AGODI of VDAB voorziet daar geen enkele regeling inzake O- uren of A- uren, dan kan de gebruiker L- uren inzetten. Maar indien AGODI of VDAB wel een regeling voorziet, dan mogen geen L- uren gebruikt worden, ook niet als de regeling tekortschiet.

Tolkuren in het kader van werk of het zoeken van werk

 • A-uren: kunnen worden ingezet tijdens de arbeidstijd
  • Bij opleidingen in functie van de taken die de werknemer uitvoert of zal uitvoeren voorziet de VDAB A-uren.
  • Het CAB rekent de uren aan op het pakket A-uren.
  • Voor opleidingen van de werknemer of zelfstandige in “het onderwijs voor sociale promotie/centra voor volwassenonderwijs (CVO)” worden tolkuren voorzien via AGODI.
 • B-uren: wanneer gebruikers werkloos zijn en een door de VDAB erkende beroepsopleiding willen volgen, kan de VDAB in het kader van een VDAB – opleidingscontract B- tolkuren toekennen.
  • Uitzondering: wanneer het een werkzoekende betreft die in opleiding met een VDAB-contract in een onderwijsinstelling tolken inzet: deze tolkuren vallen ten laste van AGODI.
 • S-uren: dove gebruikers die ingeschreven zijn bij de VDAB, kunnen jaarlijks 18 S-uren bekomen. De tolkgebruiker kan steeds vragen om het standaardpakket van 18 uren uit te breiden en een nieuw pakket aanvragen voor 18u. Er staat hier geen beperking op het aantal pakketten dat toegekend kan worden. De tolkgebruiker moet elke aanvraag tot uitbreiding wel voldoende motiveren. De procedure voor uitbreiding van S-uren:
  • in de online aanvraag bij de VDAB moeten de gebruikers motiveren waarom zij 18 extra S-uren nodig hebben.
  • de uitbreiding van de tolkuren is geldig voor één kalenderjaar (wie tijdens een volgend jaar weer uitbreiding wenst, moet dit in het volgende jaar opnieuw aanvragen).

Onderwijs

Dove gebruikers die tolkuren in het voltijds – of volwassenenonderwijs willen inzetten, moeten respectievelijk O- uren bij AGODI aanvragen en inzetten. Het behoort tot de autonomie van de school en de leerling of zijn ouders om te oordelen over de inzet van tolkuren voor bepaalde vakken en activiteiten.

 • Activiteiten die geen deel uitmaken van het verplicht lesprogramma, maar wel door de school georganiseerd worden:
  De tolkuren kunnen gebruikt worden tijdens alle schoolgebonden activiteiten die door de school worden georganiseerd en die verband houden met het normale onderwijsproces en de opleiding van de leerling. De onderwijsinstelling beslist autonoom over de al dan niet toelaatbaarheid van de inzet van tolken tijdens examens of andere evaluatiemomenten.
 • Maximum aantal tolkuren per schooljaar: het Ministerie van Onderwijs vraagt wel dat iedereen er op let dat hij niet meer tolkuren inzet dan het maximum aantal lesuren in de studierichting.

Behalve in sociale/private situaties kunnen L-uren enkel ingezet worden in residuaire situaties

Met residuaire situaties wordt bedoeld: omstandigheden waarvoor een andere Vlaamse overheid geen enkele regeling heeft uitgewerkt.

Een voorbeeld: wanneer een dove gebruiker in zijn vrije tijd een cursus gaat volgen bij een instelling en AGODI of VDAB voorziet daar geen enkele regeling inzake O- uren of A- uren, dan kan de gebruiker L- uren inzetten. Maar indien AGODI of VDAB wel een regeling voorziet, dan mogen geen L- uren gebruikt worden, ook niet als de regeling tekortschiet.

Tolkuren in het kader van werk of het zoeken van werk

 • A-uren: kunnen worden ingezet tijdens de arbeidstijd (meer uitleg: lees Richtlijnen gebruik A-uren)
  • Bij opleidingen op vraag van de werkgever in functie van de taken die de werknemer uitvoert of zal uitvoeren voorziet de VDAB A-uren. De werkgever betaalt de kost van de opleiding of de opleiding wordt gevolgd met kredieturen.
  • Voor elke opleiding die minstens 3 dagen duurt, moet de werkgever een schriftelijk attest aan het CAB bezorgen. Een zelfstandige dove gebruiker bezorgt een verklaring op eer. Het CAB rekent de uren aan op het pakket A-uren.
  • Voor opleidingen van de werknemer of zelfstandige in “het onderwijs voor sociale promotie/centra voor volwassenonderwijs (CVO)” worden tolkuren voorzien via AGODI.
 • B-uren: wanneer gebruikers werkloos zijn en een door de VDAB erkende beroepsopleiding willen volgen, kan de VDAB in het kader van een VDAB – opleidingscontract B- tolkuren toekennen.
  • Uitzondering: wanneer het een werkzoekende betreft die in opleiding met een VDAB-contract in een onderwijsinstelling tolken inzet: deze tolkuren vallen ten laste van AGODI.
 • S-uren: dove gebruikers die ingeschreven zijn bij de VDAB, kunnen jaarlijks 18 S-uren bekomen. De tolkgebruiker kan steeds vragen om het standaardpakket van 18 uren uit te breiden en een nieuw pakket aanvragen voor 18u. Er staat hier geen beperking op het aantal pakketten dat toegekend kan worden. De tolkgebruiker moet elke aanvraag tot uitbreiding wel voldoende motiveren. De procedure voor uitbreiding van S-uren:
  • in de online aanvraag bij de VDAB moeten de gebruikers motiveren waarom zij 18 extra S-uren nodig hebben.
  • de uitbreiding van de tolkuren is geldig voor één kalenderjaar (wie tijdens een volgend jaar weer uitbreiding wenst, moet dit in het volgende jaar opnieuw aanvragen).

Onderwijs

Dove gebruikers die tolkuren in het voltijds – of volwassenenonderwijs willen inzetten, moeten respectievelijk O- uren bij AGODI aanvragen en inzetten. Het behoort tot de autonomie van de school en de leerling of zijn ouders om te oordelen over de inzet van tolkuren voor bepaalde vakken en activiteiten.

 • Activiteiten die geen deel uitmaken van het verplicht lesprogramma, maar wel door de school georganiseerd worden:
  De tolkuren kunnen gebruikt worden tijdens alle schoolgebonden activiteiten die door de school worden georganiseerd en die verband houden met het normale onderwijsproces en de opleiding van de leerling. De onderwijsinstelling beslist autonoom over de al dan niet toelaatbaarheid van de inzet van tolken tijdens examens of andere evaluatiemomenten.
 • Maximum aantal tolkuren per schooljaar: het Ministerie van Onderwijs vraagt wel dat iedereen er op let dat hij niet meer tolkuren inzet dan het maximum aantal lesuren in de studierichting.