B-uren

Ben je werkloos en wil je een bepaalde opleiding volgen? In bepaalde gevallen kan je hiervoor als werkloze tolkgebruiker een pakket tolkuren krijgen. Dit zijn B-uren, waarbij de ‘B’ verwijst naar beroepsopleiding. Neem vooraleer je jou inschrijft voor een opleiding contact op met de VDAB. Zij kunnen nagaan of je opleiding voldoet aan de voorwaarden om B-uren te krijgen.

Opgelet: wanneer je als werkzoekende tijdens een opleiding met een VDAB-contract in een “erkende onderwijsinstelling” tolken inzet, dan moet je onderwijstolkuren vragen bij AGODI. Die tolkkosten vallen dus niet ten laste van de VDAB.

Wanneer gebruik je B-uren?

B-uren gebruik je bij tolkprestaties bij lessen van een door de VDAB erkende beroepsopleiding.

B-uren

Ben je werkloos en wil je een bepaalde opleiding volgen? In bepaalde gevallen kan je hiervoor als werkloze tolkgebruiker een pakket tolkuren krijgen. Dit zijn B-uren, waarbij de ‘B’ verwijst naar beroepsopleiding. Neem vooraleer je jou inschrijft voor een opleiding contact op met de VDAB. Zij kunnen nagaan of je opleiding voldoet aan de voorwaarden om B-uren te krijgen.

Opgelet: wanneer je als werkzoekende tijdens een opleiding met een VDAB-contract in een “erkende onderwijsinstelling” tolken inzet, dan moet je onderwijstolkuren vragen bij AGODI. Die tolkkosten vallen dus niet ten laste van de VDAB.

Wanneer gebruik je B-uren?

B-uren gebruik je bij tolkprestaties bij lessen van een door de VDAB erkende beroepsopleiding.