Je kan als dove, doofblinde of slechthorende persoon tolkuren aanvragen bij de overheid. Met deze tolkuren betaalt het CAB jouw tolk. Naargelang de situatie waarin je een tolk nodig hebt, vraag je verschillende pakketten tolkuren aan. Dat doe je bij de verschillende overheidsinstanties, samen met jouw audiogram en/of medisch attest.

  • Leefuren (L-uren) voor situaties in je dagelijks leven vraag je aan bij het VAPH.
  • Onderwijsuren (O-uren) voor situaties in het onderwijs vraag je aan bij AGODI.
  • Arbeidsuren(A-uren), Sollicitatie-uren (S-uren) en tolkuren voor een beroepsopleiding (B-uren) vraag je aan bij de VDAB.

Er gelden medische voorwaarden voor het recht op tolkuren.

Als je recht hebt op tolkuren dan kan je een beroep doen op de tolkuren van je tolkurenpakket om een tolk in te zetten. Jij betaalt met jouw tolkuren de tolk. Deze gesubsidieerde tolkuren zijn strikt persoonlijk. Bij een tolkprestatie zijn steeds de dove gebruiker, gesprekspartner en de tolk aanwezig. Formuleer duidelijk in het onderwerp van de tolkopdracht, bij jouw aanvraag, dat naast de tolk nog twee partijen aanwezig zijn. Bv: Bezoek dokter, bezoek notaris, rondleiding gids.

Naast live tolkprestaties is online tolken ook best mogelijk. Dit kan via diverse softwareplatformen, zoals Teams, Zoom, Webex, Smartschool … Live tolken blijft echter de norm.

Tolkuren kan je niet gebruiken om een geschreven tekst te verduidelijken of bv. een podcast, film of webpagina te vertalen. De voorbereiding van een tolk kan je niet betalen met tolkuren.

Je kan steeds jouw tolkurenverbruik bekijken op www.tolkaanvraag.be. Ieder begonnen tolkuur geldt als een volledig tolkuur.
Bijvoorbeeld:

  • Als een tolk voor jou 50 minuten tolkt, dan betaalt het CAB de tolk een honorarium van 1 uur.
  • Als een tolk voor jou 1 uur 25 minuten tolkt, dan betaalt het CAB de tolk een honorarium van 2 uur.

Ben je doof, maar heb je (nog) geen recht op tolkuren, dan kan je nog steeds beroep doen op een tolk. Je krijgt echter geen financiële ondersteuning. Het CAB stuurt je hiervoor vervolgens een factuur, als de tolk ervoor opteert om zelf geen factuur op te stellen.

Je kan als dove, doofblinde of slechthorende persoon tolkuren aanvragen bij de overheid. Met deze tolkuren betaalt het CAB jouw tolk. Naargelang de situatie waarin je een tolk nodig hebt, vraag je verschillende pakketten tolkuren aan. Dat doe je bij de verschillende overheidsinstanties, samen met jouw audiogram en/of medisch attest.

  • Leefuren (L-uren) voor situaties in je dagelijks leven vraag je aan bij het VAPH.
  • Onderwijsuren (O-uren) voor situaties in het onderwijs vraag je aan bij AGODI.
  • Arbeidsuren(A-uren), Sollicitatie-uren (S-uren) en tolkuren voor een beroepsopleiding (B-uren) vraag je aan bij de VDAB.

Er gelden medische voorwaarden voor het recht op tolkuren.

Als je recht hebt op tolkuren dan kan je een beroep doen op de tolkuren van je tolkurenpakket om een tolk in te zetten. Jij betaalt met jouw tolkuren de tolk. Deze gesubsidieerde tolkuren zijn strikt persoonlijk. Bij een tolkprestatie zijn steeds de dove gebruiker, gesprekspartner en de tolk aanwezig. Formuleer duidelijk in het onderwerp van de tolkopdracht, bij jouw aanvraag, dat naast de tolk nog twee partijen aanwezig zijn. Bv: Bezoek dokter, bezoek notaris, rondleiding gids.

Naast live tolkprestaties is online tolken ook best mogelijk. Dit kan via diverse softwareplatformen, zoals Teams, Zoom, Webex, Smartschool … Live tolken blijft echter de norm.

Tolkuren kan je niet gebruiken om een geschreven tekst te verduidelijken of bv. een podcast, film of webpagina te vertalen. De voorbereiding van een tolk kan je niet betalen met tolkuren.

Je kan steeds jouw tolkurenverbruik bekijken op www.tolkaanvraag.be. Ieder begonnen tolkuur geldt als een volledig tolkuur.
Bijvoorbeeld:

  • Als een tolk voor jou 50 minuten tolkt, dan betaalt het CAB de tolk een honorarium van 1 uur.
  • Als een tolk voor jou 1 uur 25 minuten tolkt, dan betaalt het CAB de tolk een honorarium van 2 uur.

Ben je doof, maar heb je (nog) geen recht op tolkuren, dan kan je nog steeds beroep doen op een tolk. Je krijgt echter geen financiële ondersteuning. Het CAB stuurt je hiervoor vervolgens een factuur, als de tolk ervoor opteert om zelf geen factuur op te stellen.