Op basis van volgende medische voorwaarden heb je recht op tolkuren:

  • Een tonaal audiometrische test toont aan dat je een gemiddeld gehoorverlies hebt van 70 dB of meer aan beide oren voor de zuivere toonstimuli van 500, 1.000, 2.000 en 4.000 Hz, vastgesteld overeenkomstig de BIAP-normen.
  • Een vocaal audiometrische test toont aan dat je bij een gemiddeld verlies van minder dan 70 dB, maximaal 70 % spraakverstaan hebt bij optimale versterking.

Heb je naast je auditieve beperking ook een beperking van het gezichtsvermogen, dan heb je recht op meer tolkuren in de leefsfeer. Daarbij gelden volgende medische voorwaarden:

  • Ofwel een gezichtsscherpte van minder dan 1/20 (0,05) aan het beste oog met de best mogelijke correctie met bril of contactlens.
  • Ofwel een gezichtsveld dat gemiddeld niet groter is dan 10° aan beide ogen.

Je vraagt een attest aan een geneesheer-specialist. Daarop staat de diagnose en de verklaring dat je, als dove persoon, aan bovenstaande medische voorwaarden voldoet. Met dat ene attest vraag je bij de verschillende overheidsinstanties jouw recht op tolkuren aan. We raden aan om dat meteen bij de verschillende diensten te doen.

Meer uitleg kan je vinden bij:

  • VAPH
  • VDAB
  • AGODI: je contacteert de school zelf waar je (of je kind) zal inschrijven en de school doet de aanvraag voor een tolk gebarentaal of een schrijftolk.