Er zijn ontelbare situaties waarbij de bijstand van een tolk interessant is. Een tolk zorgt dat alle informatie toegankelijk is en dat iedereen elkaar begrijpt. Het doel is om vlotter te communiceren, niet alleen voor de dove persoon maar ook voor horende gesprekspartners.

Vraag een tolk voor:

Een afspraak bij de dokter
Een (familie)feest
Een gesprek bij de bank
Een begrafenis of crematie
Een museumbezoek
Een cursus of les
Een sollicitatiegesprek
Een vergadering
Een receptie op je werk
En nog veel meer…

Tolk Vlaamse Gebarentaal-NL

Een tolk gebarentaal zet een gesproken taal simultaan om in een gebarentaal en omgekeerd.

In Vlaanderen is de Vlaamse Gebarentaal de officiële gebarentaal. Een tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) is een gediplomeerde tolk, die gesproken Nederlands naar Vlaamse Gebarentaal tolkt en andersom. De tolk is gebonden aan de Deontologische code. Onder andere kan dit betekenen dat hij over zijn tolkopdrachten niets mag verder vertellen. Hij moet zich tijdens het tolken ook strikt neutraal opstellen.

Schrijftolk

Een schrijftolk (ST) vertaalt gesproken taal naar geschreven Nederlands en omgekeerd. Sommige schrijftolken beschikken over een speciaal toetsenbord, waarmee ze op spreektempo typen. Dat heet velotype.

De schrijftolk in het Onderwijs is gebonden aan een Engagementsverklaring voor schrijftolken, de schrijftolk in Welzijn en Werk is gebonden aan de Deontologische Code. Onder andere wil dit zeggen dat hij over zijn tolkopdrachten niets mag verder vertellen. Hij moet zich tijdens het tolken ook strikt neutraal opstellen.

Afstandstolk

Het CAB biedt ook een afstandstolkendienst aan. De afstandstolk tolkt via een scherm een gesprek tussen een horende en een dove persoon. Dat kan telefonisch, als de dove en de horende persoon op verschillende plaatsen zijn (Video Remote Service ). Het kan ook als beiden zich op dezelfde plaats bevinden (Video Remote Interpreting). De tolk vertaalt alles wat tijdens het (telefoon)gesprek gezegd wordt van Vlaamse Gebarentaal naar Nederlands en omgekeerd.

Je kan ook gebruik maken van een schrijftolk op afstand die alles wat gezegd wordt van geschreven Nederlands naar gesproken Nederlands vertaalt en omgekeerd. Meer info over de afstandstolkendienst vind je hier Afstandstolk.

Anderstalige tolken

Anderstalige tolken zijn tolken die vanuit een andere gebarentaal dan de Vlaamse Gebarentaal tolken. Deze gebarentalen zijn bijvoorbeeld American Sign Language, LFSB (Waalse Gebarentaal), International Sign…

Dove tolken

Dove tolken zijn dove personen die vanuit de ene gebarentaal naar een andere gebarentaal tolken. Zij kunnen tolken voor verschillende doelgroepen, zoals doofblinde personen, dove migranten, …

Deze dove tolken kunnen net zoals horende tolken ingeschakeld worden in diverse situaties.

Het CAB is gemachtigd om enkel deze erkende tolken te betalen voor hun tolkprestaties via de gesubsidieerde tolkuren van de overheid.