Personen zonder recht op tolkuren en organisaties die graag een tolk willen inzetten tijdens een activiteit kunnen géén beroep doen op gesubsidieerde tolkuren. Zij staan dus zelf in voor de betaling van de tolk. Deze instanties of personen, ook “derden” genoemd, hebben met andere woorden géén recht op tolkuren van de VDAB, het VAPH of AGODI.

Ben je een dove persoon bij wie de tolkuren allemaal opgebruikt zijn (of aan wie de overheid geen tolkuren kan toekennen) en ben je op zoek naar een tolk?

Dove personen zonder tolkuren kunnen nog steeds terecht bij het CAB voor onze diensten. Je staat dan wel zelf in voor de kosten.
Je kan via de zoek een tolk-filter zoeken naar beschikbare tolken (tolk gebarentaal of schrijftolk).

Ben je een bedrijfsleider, een (lokale) overheid, de organisator van een cultuurfestival of congres, etc. en ben je op zoek naar een tolk?

Het CAB heeft geen uitdrukkelijke overheidsopdracht om voor derden tolken te zoeken, tolken in te zetten en hen voor geleverde prestaties te honoreren. Wel kan je tolken gemakkelijk zelf rechtstreeks contacteren en afspraken maken over de inhoud, gegevens, prijzen en facturatie van tolkopdrachten. Hiervoor kan je de gratis zoek een tolk-filter van het CAB gebruiken om de contactgegevens te vinden van tolken die voor derden willen werken.

Tip: vind je in de zoekfilter geen mailadres of gsm-nummer terug van een bepaalde tolk, dan betekent dit dat die tolk de gegevens niet kenbaar wil maken aan Derden en enkel wenst te werken voor gebruikers met een recht op tolkuren.

In de mate van het mogelijke zal het CAB deze rechtstreekse manier van werken ondersteunen. Aangezien in dit scenario alle afspraken rechtstreeks verlopen tussen enerzijds de tolk en anderzijds de derde, kan het CAB echter niet instaan voor eventuele klachtenbemiddeling inzake deze specifieke tolkopdrachten.

Lukt het niet om via deze zoek een tolk-filter een tolk te vinden? Dan kan je via www.tolkaanvraag.be een tolkaanvraag indienen. Vermeld daarbij duidelijk jouw contactgegevens en de facturatiegegevens. Tolken die deze openstaande opdracht in tolkaanvraag.be zien kunnen deze tolkaanvraag accepteren. Vervolgens zal de tolk zelf rechtstreeks contact met jou opnemen. Het CAB biedt op die manier een platform om een tolk te vinden, maar laat de verdere afspraken over aan de tolkgebruiker en tolk.

Door het invullen en verzenden van een tolkaanvraag via tolkaanvraag.be geeft de derde toestemming aan het CAB om zijn gegevens op het aanvraagdocument te gebruiken om een tolk te zoeken. Het CAB garandeert dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden om een tolk te zoeken, en niet om andere doeleinden. In het online aanvraagformulier leest de derde meer info over de gebruiksvoorwaarden. Het CAB zoekt een tolk volgens de regels van haar privacybeleid.

Personen zonder recht op tolkuren en organisaties die graag een tolk willen inzetten tijdens een activiteit kunnen géén beroep doen op gesubsidieerde tolkuren. Zij staan dus zelf in voor de betaling van de tolk. Deze instanties of personen, ook “derden” genoemd, hebben met andere woorden géén recht op tolkuren van de VDAB, het VAPH of AGODI.

Ben je een dove persoon bij wie de tolkuren allemaal opgebruikt zijn (of aan wie de overheid geen tolkuren kan toekennen) en ben je op zoek naar een tolk?

Dove personen zonder tolkuren kunnen nog steeds terecht bij het CAB voor onze diensten. Je staat dan wel zelf in voor de kosten.
Je kan via de zoek een tolk-filter zoeken naar beschikbare tolken (tolk gebarentaal of schrijftolk).

Ben je een bedrijfsleider, een (lokale) overheid, de organisator van een cultuurfestival of congres, etc. en ben je op zoek naar een tolk?

Het CAB heeft geen uitdrukkelijke overheidsopdracht om voor derden tolken te zoeken, tolken in te zetten en hen voor geleverde prestaties te honoreren. Wel kan je tolken gemakkelijk zelf rechtstreeks contacteren en afspraken maken over de inhoud, gegevens, prijzen en facturatie van tolkopdrachten. Hiervoor kan je de gratis zoek een tolk-filter van het CAB gebruiken om de contactgegevens te vinden van tolken die voor derden willen werken.

Tip: vind je in de zoekfilter geen mailadres of gsm-nummer terug van een bepaalde tolk, dan betekent dit dat die tolk de gegevens niet kenbaar wil maken aan Derden en enkel wenst te werken voor gebruikers met een recht op tolkuren.

In de mate van het mogelijke zal het CAB deze rechtstreekse manier van werken ondersteunen. Aangezien in dit scenario alle afspraken rechtstreeks verlopen tussen enerzijds de tolk en anderzijds de derde, kan het CAB echter niet instaan voor eventuele klachtenbemiddeling inzake deze specifieke tolkopdrachten.

Lukt het toch niet om via deze zoek een tolk-filter een tolk te vinden? Dan kan je via www.tolkaanvraag.be een tolkaanvraag indienen. Vermeld daarbij duidelijk jouw contactgegevens en de facturatiegegevens. Tolken die deze openstaande opdracht in tolkaanvraag.be zien kunnen deze tolkaanvraag accepteren. Vervolgens zal de tolk meestal zelf rechtstreeks contact met jou opnemen. Het CAB biedt op die manier een platform om een tolk te vinden, maar laat de verdere afspraken over aan de tolkgebruiker en tolk.

Door het invullen en verzenden van een tolkaanvraag via tolkaanvraag.be geeft de derde toestemming aan het CAB om zijn gegevens op het aanvraagdocument te gebruiken om een tolk te zoeken. Het CAB garandeert dat die gegevens uitsluitend gebruikt worden om een tolk te zoeken, en niet om andere doeleinden. In het online aanvraagformulier leest de derde meer info over de gebruiksvoorwaarden. Het CAB zoekt een tolk volgens de regels van haar privacybeleid.

Voor derden zal het CAB steeds een onkostenvergoeding vragen om de administratieve kosten te dekken bij het opstellen van een factuur (behalve wanneer het gaat om een Vlaamse vzw, waarbij de meerderheid van de statutaire leden doof is).