Het CAB is de afkorting voor Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven. Al meer dan 30 jaar verbinden wij doven en slechthorenden met een tolk Vlaamse Gebarentaal.

Wij werken in opdracht van de departementen Welzijn (VAPH), Werk (VDAB) en Onderwijs (AGODI) van de Vlaamse overheid. Dankzij de tolkuren die de overheid voorziet, kunnen dove en slechthorende gebruikers bij ons een tolk aanvragen. Dat kan zowel een tolk gebarentaal zijn als een schrijftolk.

Daarnaast hebben we een eigen afstandstolkendienst. Daar kunnen zowel dove gebruikers als horende personen terecht voor het tolken van korte (telefoon)gesprekken van maximum 30 minuten.

Wij behandelen tolkaanvragen in Vlaanderen en Brussel die verlopen met tolkuren. We staan daarbij in voor de volledige administratie en de betaling van de tolken. Bij eventuele klachten zullen wij bemiddelen. Indien nodig geven we dit door aan de klachtencommissie, ingericht door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Op vraag van deze departementen binnen de Vlaamse overheid houden we jaarlijks statistische gegevens bij zoals:

  • Het aantal tolkaanvragen
  • Het aantal tolkgebruikers
  • Het aantal tolken

Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met deze verzamelde informatie. Aan de hand van jaarverslagen delen we deze informatie eveneens met onze klanten, partners en het publiek.

Het CAB is de afkorting voor Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven. Al meer dan 30 jaar verbinden wij doven en slechthorenden met een tolk Vlaamse Gebarentaal.

Wij werken in opdracht van de departementen Welzijn (VAPH), Werk (VDAB) en Onderwijs (AGODI) van de Vlaamse overheid. Dankzij de tolkuren die de overheid voorziet, kunnen dove en slechthorende gebruikers bij ons een tolk aanvragen. Dat kan zowel een tolk gebarentaal zijn als een schrijftolk.

Daarnaast hebben we een eigen afstandstolkendienst. Daar kunnen zowel dove gebruikers als horende personen terecht voor het tolken van korte (telefoon)gesprekken van maximum 30 minuten.

Wij behandelen tolkaanvragen in Vlaanderen en Brussel die verlopen met tolkuren. We staan daarbij in voor de volledige administratie en de betaling van de tolken. Bij eventuele klachten zullen wij bemiddelen. Indien nodig geven we dit door aan de klachtencommissie, ingericht door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Op vraag van deze departementen binnen de Vlaamse overheid houden we jaarlijks statistische gegevens bij zoals:

  • Het aantal tolkaanvragen
  • Het aantal tolkgebruikers
  • Het aantal tolken

Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met deze verzamelde informatie. Aan de hand van jaarverslagen delen we deze informatie eveneens met onze klanten, partners en het publiek.