L-uren zijn tolkuren die je als dove persoon aanvraagt voor dagelijkse leefsituaties. Deze tolkuren vraag je aan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Zodra VAPH jouw tolkurenpakket heeft goedgekeurd, heb je per kalenderjaar recht op:

 • Als dove persoon: 80 L-uren per kalenderjaar.
 • Als doofblinde persoon: 220 L-uren per kalenderjaar.

Let op, om recht te hebben op deze tolkuren van het VAPH moet je gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Er is géén mogelijkheid tot uitbreiding van deze uren.

Meer info over de verblijfsvoorwaarden van het VAPH.

Hoe vraag je jouw L-uren aan?

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en onderteken het.
 2. Stuur het formulier samen met het medisch attest naar het VAPH-kantoor in jouw provincie.
  Tip: Je kan het formulier ook elektronisch invullen en indienen via het e-loket mijnvaph.be. Je kan hiervoor hulp vragen aan het VAPH-kantoor in jouw provincie, of aan een multidisciplinair team.

Meer informatie over de aanvraag en voorwaarden van de tolkuren in de leefsituatie vind je hier op de website van het VAPH.

Aantal L-uren

Jaarlijks vanaf 1 januari heb je telkens recht op 80 tolkuren (of 220 indien je ook een gezichtsbeperking hebt). Resterende tolkuren van het voorbije kalenderjaar kan je niet overzetten. Na een eerste aanvraag, verlengt het VAPH elk jaar automatisch jouw tolkurenpakket. Een nieuwe aanvraag is dus niet nodig.

Ieder tolkgebruiker kan zijn tolkurenpakket zelf beheren via tolkaanvraag.be. Soms duurt een tolkopdracht langer dan gepland. Zodra de tolk de prestaties invult wordt het aantal resterende tolkuren aangepast en ontvang je een mail met de vraag om deze “meerprestatie” goed te keuren. Op die manier wordt de tolk betaald voor het correct aantal uren en weet de tolkgebruiker hoeveel tolkuren er nog over zijn. Het is daarom belangrijk dat de tolk en tolkgebruiker de getolkte uren vlot opvolgen.

Wanneer gebruik je L-uren?

Deze tolkuren gebruik je in situaties waarvoor andere overheden geen tolkuren aanbieden. Enkele voorbeelden:

 • een cursus volgen, waarvoor géén tolkuren van Onderwijs of Werk mogen gebruikt worden
 • gesprek notaris, advocaat, therapeut, gids museum, tandarts,
 • straatfeest met de buren
 • familiefeesten

Je kan L-uren niet inzetten bij tolkprestaties in het onderwijs of op de werkvloer. Daarvoor wend je je respectievelijk tot AGODI of VDAB.

Het recht op L-uren aanvragen voor minderjarigen die nog niet door het VAPH erkend zijn als persoon met een handicap, moet altijd via een multidisciplinair team (MDT) dat erkend is om minderjarigen te begeleiden bij hun aanvraag bij de intersectorale toegangspoort. Lees meer hierover op de website van VAPH.  

L-uren zijn tolkuren die je als dove persoon aanvraagt voor dagelijkse leefsituaties. Deze tolkuren vraag je aan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Zodra VAPH jouw tolkurenpakket heeft goedgekeurd, heb je per kalenderjaar recht op:

 • Als dove persoon: 80 L-uren per kalenderjaar.
 • Als doofblinde persoon: 220 L-uren per kalenderjaar.

Let op, om recht te hebben op deze tolkuren van het VAPH moet je gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Er is géén mogelijkheid tot uitbreiding van deze uren.

Meer info over de verblijfsvoorwaarden van het VAPH.

Hoe vraag je jouw L-uren aan?

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen’ in en onderteken het.
 2. Stuur het formulier samen met het medisch attest naar het VAPH-kantoor in jouw provincie.
  Tip: Je kan het formulier ook elektronisch invullen en indienen via het e-loket mijnvaph.be. Je kan hiervoor hulp vragen aan het VAPH-kantoor in jouw provincie, of aan een multidisciplinair team.

Meer informatie over de aanvraag en voorwaarden van de tolkuren in de leefsituatie vind je hier op de website van het VAPH.

Aantal L-uren

Jaarlijks vanaf 1 januari heb je telkens recht op 80 tolkuren (of 220 indien je ook een gezichtsbeperking hebt). Resterende tolkuren van het voorbije kalenderjaar kan je niet overzetten. Na een eerste aanvraag, verlengt het VAPH elk jaar automatisch jouw tolkurenpakket. Een nieuwe aanvraag is dus niet nodig.

Ieder tolkgebruiker kan zijn tolkurenpakket zelf beheren via tolkaanvraag.be. Soms duurt een tolkopdracht langer dan gepland. Zodra de tolk de prestaties invult wordt het aantal resterende tolkuren aangepast en ontvang je een mail met de vraag om deze “meerprestatie” goed te keuren. Op die manier wordt de tolk betaald voor het correct aantal uren en weet de tolkgebruiker hoeveel tolkuren er nog over zijn. Het is daarom belangrijk dat de tolk en tolkgebruiker de getolkte uren vlot opvolgen.

Wanneer gebruik je L-uren?

Deze tolkuren gebruik je in situaties waarvoor andere overheden geen tolkuren aanbieden. Enkele voorbeelden:

 • een cursus volgen, waarvoor géén tolkuren van Onderwijs of Werk mogen gebruikt worden
 • gesprek notaris, advocaat, therapeut, gids museum, tandarts,
 • straatfeest met de buren
 • familiefeesten

Je kan L-uren niet inzetten bij tolkprestaties in het onderwijs of op de werkvloer. Daarvoor wend je je respectievelijk tot AGODI of VDAB.

Het recht op L-uren aanvragen voor minderjarigen die nog niet door het VAPH erkend zijn als persoon met een handicap, moet altijd via een multidisciplinair team (MDT) dat erkend is om minderjarigen te begeleiden bij hun aanvraag bij de intersectorale toegangspoort. Lees meer hierover op de website van VAPH.