Binnen de werksituatie bestaan drie soorten tolkuren, die je als doof persoon kan aanvragen.

 • A-uren: tolkuren in de arbeidssituatie
 • S-uren: tolkuren bij het solliciteren
 • B-uren: tolkuren bij een beroepsopleiding

Het recht op deze tolkuren vraag je aan bij de VDAB.

Let op, om recht te hebben op deze tolkuren van de VDAB moet je gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe vraag je jouw A-, S- of B-uren aan?

 1. Vraag een attest aan een geneesheerspecialist. Op dit attest moet vermeld staan: de diagnose en de verklaring dat je aan de volgende medische voorwaarden voldoet:
  • ofwel vanaf 70 dB verlies aan het beste oor bij tonale audiometrie (vastgesteld door een NKO-arts)
  • ofwel 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie (vastgesteld door een NKO-arts)

  Tip: Als je al recht hebt op tolkuren van VAPH, moet je niet nogmaals een attest van de NKO-arts bezorgen om tolkuren bij de VDAB te krijgen.

 2. Heb je nog geen VDAB-account, maak dan eerst een VDAB-account aan (klik hier).

 3. Vul het formulier ‘Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen’ in en onderteken het.

 4. Stuur dit formulier samen met het medische attest naar de provinciale afdeling van de VDAB.

 5. Als je een positieve beslissing over je aanvraag hebt ontvangen van VDAB stuur dan een kopie van deze beslissing naar CAB via tolkaanvraag@cabvlaanderen.be. Van zodra het CAB deze beslissing ontvangt kan de tolk uitbetaald worden.

 6. Specifiek voor A-uren: bezorg bij je eerste tolkaanvraag in de arbeidssituatie aan het CAB een werkgeversattest. Dit attest is nodig omdat voor 10 % van de jaarlijkse arbeidsuren kan beroep gedaan worden op een tolk. Daarvoor is het noodzakelijk dat we weten hoeveel uren op jaarbasis gepresteerd worden.
  Via het werkgeversattest kan je ons de gegevens doorgeven die wij hiervoor nodig hebben.

Binnen de werksituatie bestaan drie soorten tolkuren, die je als doof persoon kan aanvragen.

 • A-uren: tolkuren in de arbeidssituatie
 • S-uren: tolkuren bij het solliciteren
 • B-uren: tolkuren bij een beroepsopleiding

Het recht op deze tolkuren vraag je aan bij de VDAB.

Let op, om recht te hebben op deze tolkuren van de VDAB moet je gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe vraag je jouw A-, S- of B-uren aan?

 1. Vraag een attest aan een geneesheerspecialist. Op dit attest moet vermeld staan: de diagnose en de verklaring dat je aan de volgende medische voorwaarden voldoet:
  • ofwel vanaf 70 dB verlies aan het beste oor bij tonale audiometrie (vastgesteld door een NKO-arts)
  • ofwel 70% of minder spraakverstaan bij vocale audiometrie (vastgesteld door een NKO-arts)

  Tip: Als je al recht hebt op tolkuren van VAPH, moet je niet nogmaals een attest van de NKO-arts bezorgen om tolkuren bij de VDAB te krijgen.

 2. Vul het formulier ‘Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen’ in en onderteken het.
 3. Stuur dit formulier samen met het medische attest naar de provinciale afdeling van de VDAB.
 4. Als je een positieve beslissing over je aanvraag hebt ontvangen van VDAB stuur dan een kopie van deze beslissing naar CAB via tolkaanvraag@cabvlaanderen.be. Van zodra het CAB deze beslissing ontvangt kan de tolk uitbetaald worden.
 5. Specifiek voor A-uren: bezorg bij je eerste tolkaanvraag in de arbeidssituatie aan het CAB een werkgeversattest. Dit attest is nodig omdat voor 10 % van de jaarlijkse arbeidsuren kan beroep gedaan worden op een tolk. Daarvoor is het noodzakelijk dat we weten hoeveel uren op jaarbasis gepresteerd worden.
  Via het werkgeversattest kan je ons de gegevens doorgeven die wij hiervoor nodig hebben.