A-uren

Deze uren zet je in op je werk of in een bijscholing voor je werk. Je gebruikt ze uitsluitend met het doel om jouw huidige werksituatie te verbeteren.

Bij jouw eerste tolkaanvraag in de arbeidssituatie, bezorg je een werkgeversattest aan het CAB, zo berekenen we het aantal tolkuren waarop je recht hebt. Je kan standaard voor 10 % van je jaarlijkse arbeidsuren beroep doen op een tolk. Daarom is het noodzakelijk te weten hoeveel uren je op jaarbasis presteert.

Download het werkgeversattest voor werknemers hier.

Ben je geen werknemer maar een zelfstandig ondernemer? Bezorg dan het werkgeversattest voor zelfstandigen aan het CAB. Op basis daarvan berekenen we op hoeveel tolkuren je recht hebt.

Download het werkgeversattest voor zelfstandigen hier.

Een voorbeeld:
Karel werkt voltijds en dat is 38 uren per week. Op een volledig jaar werkt Karel 38 uren x 52 weken = 1.976 uren. 10 % = 198 uren. Karel ontvangt dus 198 tolkuren voor het werk en kan deze vrij inzetten waar hij dit nodig vindt.

Wijzigt jouw arbeidssituatie?

Zodra er iets wijzigt in jouw arbeidssituatie (bv. andere werkgever, werkloos geworden, nieuw werkrooster / contract, loopbaanonderbreking) bezorg je deze informatie snel aan het CAB. Zo kunnen wij het aantal uren waarop jij recht hebt aanpassen. Als blijkt dat jouw tolkuren opgebruikt zijn of je geen werk meer hebt en toch A-uren blijft gebruiken, zullen deze tolkuren aan jou gefactureerd worden.

Extra A-uren nodig?

Op de website van de VDAB kan je online een uitbreiding van deze tolkuren aanvragen. Het aanvraagformulier dat online wordt doorgestuurd, moet je ook afdrukken en ondertekenen. Stuur dit formulier daarna op naar de provinciale afdeling van de VDAB, dienst personen met een handicap. De lijst met provinciale afdelingen van VDAB, dienst personen met een handicap vind je hier.

Standaard heb je recht op tolkuren voor 10 % van je jaarlijkse arbeidsuren. Dat kan je uitbreiden tot maximum 30 % van je arbeidsuren. Deze extra tolkuren gelden tot het einde van het kalenderjaar van de aanvraag. Deze uitbreiding vraag je jaarlijks opnieuw online aan.

Bij je aanvraag voeg je een attest toe van je werkgever, die deze bijkomende tolkuren motiveert. Voor zelfstandigen volstaat een verklaring op eer.

Heb je twee of meerdere jobs?

Bezorg dan van iedere werkgever het werkgeversattest aan het CAB, zodat we jouw tolkuren correct kunnen berekenen. Let wel op dat je de tolkuren van de ene job niet vermengt met de tolkuren van de andere job.

Een voorbeeld:

Tom werkt halftijds bij werkgever 1 en halftijds bij werkgever 2. 10 % tolkuren betekent dat hij 99 tolkuren kan inzetten voor zijn eerste job (19 uren per week x 52 weken = 988 werkuren of 99 tolkuren). Hij kan ook 99 tolkuren inzetten voor zijn tweede job. Als Tom in zijn eerste job 108 tolkuren inzet, dan moet hij dus in principe 9 tolkuren zelf betalen.

Geef iedere wijziging in je werksituatie door aan het CAB (bv. werkloos, van voltijds naar deeltijds, loopbaanonderbreking). Dit kan gevolgen hebben voor het aantal tolkuren waar je recht op hebt.

TIP!
Naast tolkuren bestaan er nog andere hulpmiddelen om de werksituatie van dove personen te ondersteunen of om vlotter werk te vinden. Meer info hierover vind je op https://www.vdab.be/arbeidshandicap/ondersteunende-maatregelen

Wanneer gebruik je A-uren?

A-uren zet je in tijdens de arbeidstijd. In situaties waarvoor de werkgever zijn werknemer betaalt. Je kan deze uren niet inroepen bij een activiteit, wanneer je niet betaald wordt. Denk aan een babyborrel van een collega.

Voor volgende situaties kunnen A-uren ingezet worden:

 • Vergaderingen, congressen of dienstreizen
  • Deze activiteiten vallen normaal gezien binnen de werktijd.
  • Voor buitenlandse dienstreizen zijn de voorwaarden opgenomen in een reglement.
  • Een aanvraag voor een tolkprestatie in het buitenland dien je minstens 15 dagen voor de vertrekdatum van de reis in.
  • Tolkprestaties zijn enkel mogelijk voor de uren op de dag van de bijeenkomst, geen uren na middernacht.
 • Situaties waarin de werkgever zelf iets organiseert buiten de werkuren, bv. een personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie of teambuilding
  • Tolkprestaties kunnen enkel voor de dag van de bijeenkomst, geen uren na middernacht.
  • Een verklaring van de werkgever dat hij de organisator is, is vereist.
 • Middagpauze
  • Dit beschouwt VDAB als een deel van de arbeidstijd, tijdens middagpauzes kan je A-uren inzetten.
 • Netwerkactiviteiten/mentorprogramma’s
  • Wanneer dit in opdracht is van de werkgever kan je A-uren inzetten, de werkgever kan dit attesteren.
  • Hier geldt eveneens dat dit enkel kan voor de uren op de dag van de bijeenkomst, dus geen uren na middernacht.
  • Voor zelfstandige ondernemers valt dit onder hun arbeidstijd.
 • Opleidingen in het kader van het werk:
  • Bij “opleidingen” voor de werknemer voorziet de VDAB A- uren, als de opleiding: op vraag van de werkgever is, in functie van de taken die de werknemer uitvoert of zal uitvoeren én de werkgever de kost betaalt van de opleiding of als je de opleiding volgt met kredieturen.
  • Voor elke opleiding die minstens 3 dagen duurt, moet de werkgever een schriftelijk attest aan het CAB bezorgen (Cursusattest). Een zelfstandige dove gebruiker bezorgt zelf een verklaring op eer (Cursusattest voor zelfstandigen). Het CAB rekent de uren aan op het pakket A-uren.
  • Opgelet voor opleidingen van Vlaamse onderwijsinstellingen gebruik je O-uren.
 • Bij telefoontolken:
  • Wat is het verschil tussen een afstandstolk en een telefoontolk?
   De afstandstolkendienst wordt gebruikt voor spontane korte telefoongesprekken
   Je kan een tolk live of online inzetten voor vooraf geplande, langere telefoongesprekken.

Je kan geen A-uren inzetten voor:

Voor bijeenkomsten zoals een babyborrel, sportactiviteit buiten de werkuren of culturele uitstap met de vriendenkring of personeelsclub, kunnen geen A-uren ingezet worden. De collega’s nemen hier zelf het initiatief en dit valt niet onder een opdracht van de werkgever. Je gebruikt hiervoor dan uw L-uren.

Uitzonderingen: Het CAB kan steeds situaties voorleggen aan de VDAB, waarbij zij kijken of een uitzondering op bovenstaande regels mogelijk is.

A-uren

Deze uren zet je in op je werk of in een bijscholing voor je werk. Je gebruikt ze uitsluitend met het doel om jouw huidige werksituatie te verbeteren.

Bij jouw eerste tolkaanvraag in de arbeidssituatie, bezorg je een werkgeversattest aan het CAB, zo berekenen we het aantal tolkuren waarop je recht hebt. Je kan standaard voor 10 % van je jaarlijkse arbeidsuren beroep doen op een tolk. Daarom is het noodzakelijk te weten hoeveel uren je op jaarbasis presteert.

Download het werkgeversattest voor werknemers hier.

Ben je geen werknemer maar een zelfstandig ondernemer? Bezorg dan het werkgeversattest voor zelfstandigen aan het CAB. Op basis daarvan berekenen we op hoeveel tolkuren je recht hebt.

Download het werkgeversattest voor zelfstandigen hier.

Een voorbeeld:
Karel werkt voltijds en dat is 38 uren per week. Op een volledig jaar werkt Karel 38 uren x 52 weken = 1.976 uren. 10 % = 198 uren. Karel ontvangt dus 198 tolkuren voor het werk en kan deze vrij inzetten waar hij dit nodig vindt.

Wijzigt jouw arbeidssituatie?

Zodra er iets wijzigt in jouw arbeidssituatie (bv. andere werkgever, werkloos geworden, nieuw werkrooster / contract, loopbaanonderbreking) bezorg je deze informatie snel aan het CAB. Zo kunnen wij het aantal uren waarop jij recht hebt aanpassen. Als blijkt dat jouw tolkuren opgebruikt zijn of je geen werk meer hebt en toch A-uren blijft gebruiken, zullen deze tolkuren aan jou gefactureerd worden.

Extra A-uren nodig?

Op de website van de VDAB kan je online een uitbreiding van deze tolkuren aanvragen. Het aanvraagformulier dat online wordt doorgestuurd, moet je ook afdrukken en ondertekenen. Stuur dit formulier daarna op naar de provinciale afdeling van de VDAB, dienst personen met een handicap. De lijst met provinciale afdelingen van VDAB, dienst personen met een handicap vind je hier.

Standaard heb je recht op tolkuren voor 10 % van je jaarlijkse arbeidsuren. Dat kan je uitbreiden tot maximum 30 % van je arbeidsuren. Deze extra tolkuren gelden tot het einde van het kalenderjaar van de aanvraag. Deze uitbreiding vraag je jaarlijks opnieuw online aan.

Bij je aanvraag voeg je een attest toe van je werkgever, die deze bijkomende tolkuren motiveert. Voor zelfstandigen volstaat een verklaring op eer.

Heb je twee of meerdere jobs?

Bezorg dan van iedere werkgever het werkgeversattest aan het CAB, zodat we jouw tolkuren correct kunnen berekenen. Let wel op dat je de tolkuren van de ene job niet vermengt met de tolkuren van de andere job.

Een voorbeeld:

Tom werkt halftijds bij werkgever 1 en halftijds bij werkgever 2. 10 % tolkuren betekent dat hij 99 tolkuren kan inzetten voor zijn eerste job (19 uren per week x 52 weken = 988 werkuren of 99 tolkuren). Hij kan ook 99 tolkuren inzetten voor zijn tweede job. Als Tom in zijn eerste job 108 tolkuren inzet, dan moet hij dus in principe 9 tolkuren zelf betalen.

Geef iedere wijziging in je werksituatie door aan het CAB (bv. werkloos, van voltijds naar deeltijds, loopbaanonderbreking). Dit kan gevolgen hebben voor het aantal tolkuren waar je recht op hebt.

TIP!
Naast tolkuren bestaan er nog andere hulpmiddelen om de werksituatie van dove personen te ondersteunen of om vlotter werk te vinden. Meer info hierover vind je op https://www.vdab.be/arbeidshandicap/ondersteunende-maatregelen

Wanneer gebruik je A-uren?

A-uren zet je in tijdens de arbeidstijd. In situaties waarvoor de werkgever zijn werknemer betaalt. Je kan deze uren niet inroepen bij een activiteit, wanneer je niet betaald wordt. Denk aan een babyborrel van een collega.

Voor volgende situaties kunnen A-uren ingezet worden:

 • Vergaderingen, congressen of dienstreizen
  • Deze activiteiten vallen normaal gezien binnen de werktijd.
  • Voor buitenlandse dienstreizen zijn de voorwaarden opgenomen in een reglement.
  • Een aanvraag voor een tolkprestatie in het buitenland dien je minstens 15 dagen voor de vertrekdatum van de reis in.
  • Tolkprestaties zijn enkel mogelijk voor de uren op de dag van de bijeenkomst, geen uren na middernacht.
 • Situaties waarin de werkgever zelf iets organiseert buiten de werkuren, bv. een personeelsfeest, nieuwjaarsreceptie of teambuilding
  • Tolkprestaties kunnen enkel voor de dag van de bijeenkomst, geen uren na middernacht.
  • Een verklaring van de werkgever dat hij de organisator is, is vereist.
 • Middagpauze
  • Dit beschouwt VDAB als een deel van de arbeidstijd, tijdens middagpauzes kan je A-uren inzetten.
 • Netwerkactiviteiten/mentorprogramma’s
  • Wanneer dit in opdracht is van de werkgever kan je A-uren inzetten, de werkgever kan dit attesteren.
  • Hier geldt eveneens dat dit enkel kan voor de uren op de dag van de bijeenkomst, dus geen uren na middernacht.
  • Voor zelfstandige ondernemers valt dit onder hun arbeidstijd.
 • Opleidingen in het kader van het werk:
  • Bij “opleidingen” voor de werknemer voorziet de VDAB A- uren, als de opleiding: op vraag van de werkgever is, in functie van de taken die de werknemer uitvoert of zal uitvoeren én de werkgever de kost betaalt van de opleiding of als je de opleiding volgt met kredieturen.
  • Voor elke opleiding die minstens 3 dagen duurt, moet de werkgever een schriftelijk attest aan het CAB bezorgen (Cursusattest). Een zelfstandige dove gebruiker bezorgt zelf een verklaring op eer (Cursusattest voor zelfstandigen). Het CAB rekent de uren aan op het pakket A-uren.
  • Opgelet voor opleidingen van Vlaamse onderwijsinstellingen gebruik je O-uren.
 • Bij telefoontolken:
  • Wat is het verschil tussen een afstandstolk en een telefoontolk?
   De afstandstolkendienst wordt gebruikt voor spontane korte telefoongesprekken
   Je kan een tolk live of online inzetten voor vooraf geplande, langere telefoongesprekken.

Je kan geen A-uren inzetten voor:

Voor bijeenkomsten zoals een babyborrel, sportactiviteit buiten de werkuren of culturele uitstap met de vriendenkring of personeelsclub, kunnen geen A-uren ingezet worden. De collega’s nemen hier zelf het initiatief en dit valt niet onder een opdracht van de werkgever. Je gebruikt hiervoor dan uw L-uren.

Uitzonderingen: Het CAB kan steeds situaties voorleggen aan de VDAB, waarbij zij kijken of een uitzondering op bovenstaande regels mogelijk is.