Live tolkopdracht
GT of ST

 • Alle partijen zijn aanwezig in dezelfde ruimte: dove gebruiker, gesprekspartner en tolk.
 • Het gesprek wordt getolkt via gebarentaal (GT) of schrijftolken (ST).

Online tolkopdracht

 • Er is een rechtstreekse “live” communicatie tussen dove gebruiker(s) en gesprekspartner(s) met tolk.
 • Alle partijen zijn op hetzelfde tijdstip aanwezig, maar niet in dezelfde ruimte.
 • Het tolken gebeurt online. Diverse platformen mogelijk via internet (Teams, Zoom, Webex, Smartschool, etcetera …)
 • Het gesprek wordt getolkt via GT of ST.

Afstandstolkopdracht VGT of ST

 • Er wordt beroep gedaan op de afstandstolkendienst van het CAB voor korte spontane telefoongesprekken.
 • Kan in VRS of VRI-situaties.
 • Enkel mogelijk in welzijn en werk, niet in onderwijs.

Uitgesteld tolken

 • Opgenomen video -en/of audiomateriaal wordt getolkt door GT of ST.
 • Dove gebruiker(s), gesprekspartner(s) en tolk(en) zijn niet op hetzelfde tijdstip aanwezig en bevinden zich niet in dezelfde ruimte.
 • Er is geen rechtstreekse “live” communicatie tussen dove gebruiker(s) en gesprekspartner(s) met tolk.
 • Bijvoorbeeld:
  • een met camera opgenomen les achteraf tolken (GT/ST), door de docent aangeleverd videomateriaal ter vervanging, voorbereiding van of aanvulling op de lessen.
  • Een vergadering op het werk waarvoor geen live tolk gevonden werd, wordt met een camera opgenomen.
  • Beeld- en audiomateriaal dat aangeboden wordt bij erkende VDAB-opleidingen.
  • Een podcast beluisteren

Wat is geen tolkopdracht?

 • Live tolkopdrachten waarbij de gebruiker (= rechthebbende van het pakket tolkuren) niet aanwezig is, kunnen niet betaald worden met de tolkuren van diezelfde gebruiker.
 • Tolkuren kunnen niet gebruikt worden om tolken te betalen die bijvoorbeeld:
  • lessen in Vlaamse Gebarentaal geven.
  • tijd uittrekken om zich voor te bereiden bij tolkopdrachten.

Live tolkopdracht
(GT of ST)

Online tolkopdracht
(GT of ST)

Afstandstolkopdracht
(VGT of ST)

Uitgesteld tolken
(GT of ST)

Welzijn

Werk

Onderwijs