Berekening van het uurhonorarium en de reisonkosten van de afstandstolk

De stuurgroep van het project afstandstolken, waarin VDAB en VAPH vertegenwoordigd zijn, adviseert aan het CAB om voorlopig:

 • voor het uurhonorarium van de freelance afstandstolk hetzelfde bedrag vast te leggen als voor het live tolken. Indien de tolk zich verplaatst naar (een afdeling van) het callcenter, dan bedraagt de vergoeding voor die verplaatsing 0,4265 euro per km (tarief geldig van 01/04/2024 t.e.m. 30/06/2024);
 • de prestaties en permanentie van de freelance afstandstolken te verrekenen in volledige uren en/of volledige halve uren, ongeacht of de tolk daadwerkelijk tolkt of enkel aanwezig is in het callcenter en niet aan het tolken is. Dit wil zeggen dat de regel van “een begonnen uur is een vol uur” bij het live tolken, hier voorlopig niet van toepassing is.

Selectie van bijkomende afstandstolken

Het toekennen van wekelijkse permanentie-uren aan de afstandstolken bij de afstandstolkendienst gebeurt op basis van verschillende aspecten:

 • de flexibiliteit van de tolk om zich te kunnen inpassen in het permanentierooster (op de momenten dat er een tekort is aan tolken)
 • het doorlopen van een professioneel opleidingstraject: minimum aantal werkuren ervaring als live tolk in verschillende sectoren; opleiding (software, knelpunten, code, troubleshooting); inwerkperiode eerst als observator en dan als afstandstolk die nog geobserveerd wordt door collega; evaluatie van duur inwerkperiode; eindevaluatie.
 • het tijdstip waarop een tolk zich schriftelijk kandidaat stelt voor permanenties van een dag of halve dag (bv. naar aanleiding van een nieuwe rondvraag naar afstandstolken van het CAB, gericht aan alle tolken).

Boekingen en reservaties van prestaties

 • De prestaties van de freelance afstandstolken worden door het CAB in tolkaanvraag.be voorlopig geboekt als D-uren op het project “Afstandstolken”.
 • De tolken vullen hun prestaties online in en worden via het vaste betaalmoment uitbetaald.
 • Via tolkaanvraag.be kan ook een vervangende tolk gezocht worden bij ziekte van een afstandstolk.

Afwezigheid van afstandstolken

Indien een afstandstolk niet aanwezig kan zijn voor een nakende geplande dienstpermanentie (bv. wegens ziekte), dan verwittigt die tolk de groep afstandstolken via Whatsapp voor vervanging en gelast de tolk diens toekenning af in tolkaanvraag.be.

Berekening van het uurhonorarium en de reisonkosten van de afstandstolk

De stuurgroep van het project afstandstolken, waarin VDAB en VAPH vertegenwoordigd zijn, adviseert aan het CAB om voorlopig:

 • voor het uurhonorarium van de freelance afstandstolk hetzelfde bedrag vast te leggen als voor het live tolken. Indien de tolk zich verplaatst naar (een afdeling van) het callcenter, dan bedraagt de vergoeding voor die verplaatsing 0,4237 euro per km (tarief juli 2023);
 • de prestaties en permanentie van de freelance afstandstolken te verrekenen in volledige uren en/of volledige halve uren, ongeacht of de tolk daadwerkelijk tolkt of enkel aanwezig is in het callcenter en niet aan het tolken is. Dit wil zeggen dat de regel van “een begonnen uur is een vol uur” bij het live tolken, hier voorlopig niet van toepassing is.

Selectie van bijkomende afstandstolken

Het toekennen van wekelijkse permanentie-uren aan de afstandstolken bij de afstandstolkendienst gebeurt op basis van verschillende aspecten:

 • de flexibiliteit van de tolk om zich te kunnen inpassen in het permanentierooster (op de momenten dat er een tekort is aan tolken)
 • het doorlopen van een professioneel opleidingstraject: minimum aantal werkuren ervaring als live tolk in verschillende sectoren; opleiding (software, knelpunten, code, troubleshooting); inwerkperiode eerst als observator en dan als afstandstolk die nog geobserveerd wordt door collega; evaluatie van duur inwerkperiode; eindevaluatie.
 • het tijdstip waarop een tolk zich schriftelijk kandidaat stelt voor permanenties van een dag of halve dag (bv. naar aanleiding van een nieuwe rondvraag naar afstandstolken van het CAB, gericht aan alle tolken).

Boekingen en reservaties van prestaties

 • De prestaties van de freelance afstandstolken worden door het CAB in tolkaanvraag.be voorlopig geboekt als D-uren op het project “Afstandstolken”.
 • De tolken vullen hun prestaties online in en worden via het vaste betaalmoment uitbetaald.
 • Via tolkaanvraag.be kan ook een vervangende tolk gezocht worden bij ziekte van een afstandstolk.

Afwezigheid van afstandstolken

Indien een afstandstolk niet aanwezig kan zijn voor een nakende geplande dienstpermanentie (bv. wegens ziekte), dan verwittigt die tolk de groep afstandstolken via Whatsapp voor vervanging en gelast de tolk diens toekenning af in tolkaanvraag.be.