AGODI

BS

BVR

Besluit van de Vlaamse Regering

Contactpersoon

“contactpersoon” van de onderwijsinstelling is de persoon in de onderwijsinstelling die verantwoordelijk is voor de organisatie en de controle van het tolkgebeuren in de instelling. Deze contactpersoon vraagt de tolken aan bij het CAB, en gelast ook desgevallend de tolken af. De contactpersoon kan volmacht geven aan een andere persoon van de instelling of aan de betrokken dove student/cursist om tolken aan te vragen of af te gelasten. In dat laatste geval moet de contactpersoon dit vooraf schriftelijk laten weten aan het CAB. Gemakshalve wordt verder in deze tekst de term “contactpersoon” gebruikt, ook al kan het gaan om een gevolmachtigde van de contactpersoon.

Leerling

Wanneer in deze tekst verder gemakshalve het woord “leerling” wordt gebruikt, dan worden hiermee in feite tegelijk bedoeld: leerling (kleuter/lager/secundair onderwijs), student (hogeschool/universiteit) of cursist (volwassenenonderwijs). Is dit niet zo, dan wordt dat in de tekst gespecificeerd.

GT

Afkorting voor een Tolk Gebarentaal

School

Wanneer in deze tekst verder gemakshalve het woord “school” wordt gebruikt, dan wordt hiermee in feite bedoeld: kleuterschool, lagere school, secundaire school, hogeschool, universiteit of opleidingscentrum. Is dit niet zo, dan wordt dit in de tekst gespecificeerd.

Schrijftolken

De schrijftolk noteert alles wat gezegd wordt volledig in de geschreven taal en
omgekeerd.

ST

Afkorting voor een schrijftolk

TLA

Te late afgelasting.

Tolk

Wanneer in deze tekst het woord “tolk” wordt gebruikt, dan wordt hiermee tegelijk de tolk gebarentaal (GT) en de schrijftolk (ST) bedoeld. Wanneer het over slechts één van beide categorieën gaat, dan wordt “GT” of ”ST” gebruikt.

tolkaanvraag.be

www.tolkaanvraag.be: de webapplicatie van het CAB

Tolken VGT

Tolken Vlaamse gebarentaal.

VAPH

VDAB

VGT

Vlaamse gebarentaal.

VRI

Video Relay Interpreting: de tolkgebruiker en de horende gesprekspartner bevinden zich in één en dezelfde ruimte en schakelen hierbij een tolk van de afstandstolkendienst in om het gesprek vlotter te laten verlopen.

VRS

Video Remote Services: via een afstandstolk telefoneren met een horende gesprekspartner.