Beste tolkgebruikers,

Door de huidige Corona pandemie zijn de omstandigheden voor tolkgebruikers en tolken sterk gewijzigd. In deze tekst willen we het verschil duidelijk maken tussen een afstandstolk en een online tolk en wanneer u op welke tolk beroep kan doen.
Het online tolken wordt door de overheden nu tijdens de Corona pandemie wel toegelaten en dit willen we hierbij toch even verduidelijken voor iedereen!

Afstandstolken

Afstandstolken is een dienst die het CAB verzorgt. Deze dienst is bedoeld voor kortere gesprekken, een gesprek waarmee je horende gesprekspartners wenst te contacteren.
Voorbeelden van situaties waarin je de afstandstolk kan inzetten:

  • Kortere vragen aan een horende persoon
  • Telefoongesprek voeren met iemand (advocaat, familielid, bakker, .. )
  • Dringende ongeplande gesprekken
  • Ongepland huisartsbezoek (doktersbezoek op vandaag bijvoorbeeld)
  • Noodoproepen

Je kan de afstandstolkendienst gebruiken wanneer je gesprekspartner zich niet in één en dezelfde ruimte als jij bevindt en je via de afstandstolkendienst in contact komt met de horende gesprekspartner (VRS – Video Relay Services = via afstandstolk telefoneren met horende gesprekspartner). Het is ook mogelijk wanneer jij en je horende gesprekspartner zich in één en dezelfde ruimte bevinden en je schakelt hierbij een afstandstolk in om het gesprek vlotter te laten verlopen (VRI – Video Remote Interpreting).
Alle oproepen via de afstandstolk mogen maximum 30 minuten duren en deze dienst is open op werkdagen (ma-vr) vanaf 8:30 t.e.m. 17:30 (en soms in het weekend: kijk naar de openingsuren op onze website https://afstandstolk.be/boeken).

De afstandstolkendienst wordt voornamelijk gebruikt voor heel korte gesprekken met 1 gesprekspartner (maximum 30 minuten) via een webapplicatie http://bel.afstandstolk.be/  of via een app op je smartphone “Afstandstolk” die je kan downloaden. Een geboekte afspraak regelen kan ook, maar dit moet minstens 24 uur op voorhand aangevraagd worden via www.tolkaanvraag.be  (je zoekt naar een afstandstolk).
Het is enkel mogelijk om deze dienst te gebruiken voor gesprekken in het Nederlands en van en naar VGT. Het is niet mogelijk om andere gesproken talen en/of gebarentalen te gebruiken.

Online tolken

Je kan ook kiezen om een tolk online in te zetten.
Je kan voor diverse tolkopdrachten beslissen om zelf een tolk te boeken, die dan vanop afstand zal tolken voor jou. De tolk blijft met andere woorden thuis en komt niet naar jou. Het tolken gebeurt via internet (computer / smartphone / tablet) via diverse platformen (Teams, Zoom, Webex, Smartschool,…).

Hoe gaat u te werk?

U contacteert de tolk en laat weten wat het onderwerp is en via welk platform dit verloopt. Indien u zelf een online meeting, webinar, .. volgt, zorgt u ervoor dat de tolk ook hierin kan inloggen. Op die manier hoort en ziet de tolk alles, ook de powerpoint kan zo mee gevolgd worden.
Het tolken zelf kan binnen dit platform (Zoom, Teams, Webex, .. ), maar u kan ook via een 2e kanaal contact maken met de tolk zodat u hem of haar voldoende groot kan zien. Dit kan via een 2e scherm zoals een tablet, smartphone of zelfs 2e laptop.
Indien u fysiek samen zit met een horende persoon, kan ook daar een online tolk voorzien worden. Dan dient er een videogesprek naar keuze opgezet te worden met de tolk. U zorgt ervoor dat de tolk u goed kan zien. De tolk hoort alles en vertaalt voor u naar VGT en naar Nederlands voor uw horende gesprekspartner.
Het online tolken zorgt ervoor