Als je een diploma Tolk Vlaamse Gebarentaal op zak hebt, ben je altijd welkom om je bij het CAB aan te melden. Via het CAB kan je tolkopdrachten op maat krijgen en wordt jouw financieel kader als tolk bewaakt. Elk jaar wanneer tolken VGT afstuderen organiseert het CAB een instapmoment waarop je welkom bent! Doorgaans vindt dit plaats eind augustus/begin september.

Ook schrijftolken kunnen zich melden bij het CAB mits ze voldoen aan de voorwaarden. Om je te activeren als tolk gelden per tolktype enkele voorwaarden. De specifieke voorwaarden kan je vinden in de inventaris met samenwerkingsregels voor tolken, onder het hoofdstuk activeringsvoorwaarden van de tolk.

Voldoe je aan de voorwaarden?

Dan kan je je als tolk activeren bij het CAB en krijg je toegang tot www.tolkaanvraag.be, waar je onder andere openstaande en aan jou toegekende tolkopdrachten kan raadplegen.

Voor de specifieke informatie over de activatie als tolk bij het CAB, klik hier.