Afgelastingen worden online via www.tolkaanvraag.be doorgegeven. De tolkgebruiker, de officiële tussenpersonen en het CAB ontvangen meteen een e-mail over jouw afgelasting. De tolkaanvraag komt op dat moment ook automatisch zichtbaar voor andere tolken, zodat er sneller een vervanger kan gevonden worden.

Ben je niet bij machte om dit meteen online af te gelasten, dan kan je via e-mail of sms het CAB verwittigen. Elke afgelasting dient altijd schriftelijk doorgegeven te worden.