Momenteel zijn er graduaatsopleidingen lopende via de Arteveldehogeschool (Gent) en de AP Hogeschool (Mechelen) maar deze opleidingen zijn vanaf academiejaar 2021-2022 onder niveau 7 van het hoger onderwijs gebracht. Dit houdt in dat de studenten deze opleidingen op graduaatsniveau niet meer kunnen volgen, uiteraard zullen de studenten die deze opleiding indertijd opgestart hebben  deze wel kunnen afronden.

Een opleiding op universitair niveau tot het diploma Tolk VGT is nu enkel mogelijk via KU Leuven, campus Antwerpen.
Heb je interesse in deze opleiding tot Tolk VGT? Neem dan contact op via deze link.

Er is in Vlaanderen een groot tekort aan actieve tolken VGT. Na het behalen van je diploma is er een brede waaier aan keuzes in diverse domeinen (werk, onderwijs, welzijn, onderzoek, communicatie …).