Dit kan zeker en wordt sterk aangeraden. Als je moet tolken op een lange (bv. meer dan 3 uur) of zware opdracht (hoog taalniveau, moeilijk onderwerp en/of veel interactie,…) en je bent voorlopig de enige toegekende tolk, dan kan je het CAB verwittigen met de boodschap dat je een teamtolk nodig hebt. Het CAB zal dan vragen aan de tolkgebruiker of die akkoord gaat met het aanvragen van een teamtolk.

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat tolken Gebarentaal een grote kans hebben op fysieke klachten (zoals RSI) en mentale overbelasting. RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen (en uitzonderlijk van de benen) ten gevolge van een chronische overbelasting. Oorzaken hiervan kunnen zijn: langdurige opdrachten (+3 uur), onvoldoende pauzes tijdens de tolkopdracht, de intensiteit of/en complexiteit van een opdracht. Het inzetten van twee (of meer) tolken op een intensieve of langdurige opdracht verkleint de kans op RSI aanzienlijk. Daarnaast is de continuïteit en de kwaliteit van het tolkwerk gewaarborgd.