Zelfstandige tolken sturen geen factuur naar het CAB. Zij worden gewoon op maandelijkse basis uitbetaald voor al hun prestaties, die door henzelf bevestigd zijn.
Vervolgens stuurt het CAB op jaarlijkse basis een fiscale fiche 281.50 naar de tolk.

De opmaak van de fiscale fiches 281.50 is echter gekoppeld aan het tolkprofiel, wat maakt dat er voor elke nieuwe ondernemingsvorm een afzonderlijke fiche nodig is.
Telkens jouw ondernemingsnummer wijzigt, maken we een nieuw tolkprofiel aan in www.tolkaanvraag.be. Vervolgens wordt de tolkstatus aan jouw toegekende opdrachten, die zullen uitgevoerd worden via de nieuwe onderneming, gewijzigd naar het nieuwe tolkprofiel.

Opgelet: Prestaties die reeds uitbetaald werden, kunnen niet meer overgezet worden naar een andere ondernemingsvorm.

Vandaar dat het CAB verwacht dat alle tolken het CAB verwittigen vóórdat ze hun eerste tolkopdrachten uitvoeren via de nieuwe onderneming. Zo kunnen wij tijdig én vlotter de nodige aanpassingen doorvoeren in www.tolkaanvraag.be voor iedere tolk die van ondernemingsvorm verandert.