Wordt jouw tolkopdracht op het laatste moment afgelast?

Jouw honorarium wordt gewaarborgd na toekenning van een opdracht die laattijdig (d.w.z. op minder dan 48 uren voor de start van je tolkopdracht, weekend en feestdagen niet meegeteld) afgelast wordt.

De overheid verwacht wel dat je beschikbaar bent voor vervangopdrachten. Verwittig dus het CAB meteen wanneer zich onverwacht een TLA voordoet, zodat de CAB bemiddelaar de TLA van de tolkgebruiker kan opvolgen en mogelijke vervangopdrachten aan jou kan voorstellen.
Kijk zelf ook op www.tolkaanvraag.be naar eventuele vervangopdrachten die je het best passen.
Verwittig je het CAB niet bij een TLA, dan vervalt het recht op TLA-vergoeding.