Na het tolken van de opdracht vul je jouw prestaties tijdig in op www.tolkaanvraag.be en wordt het aantal tolkuren automatisch berekend. Het CAB stort telkens omstreeks de 8ste werkdag van de maand één totaalbedrag van alle getolkte en ingevulde prestaties van de vorige maand en eventuele verschillen uit de vorige maanden. Je kan ten alle tijde het overzicht bekijken van de betalingen op www.tolkaanvraag.be. Naast een betaling per tolkuur, betaalt het CAB in de meeste gevallen ook de reisonkosten die je als tolk moet maken.

Voor meer informatie over de berekening van het uurhonorarium en reisonkosten, klik hier.