Er zijn vijf verschillende soorten tolkopdrachten:

  • Als tolk kan je ingezet worden op een live opdracht waarbij de dove gebruiker, de horende gesprekspartner en de tolk aanwezig zijn. Het gesprek wordt getolkt via een tolk gebarentaal of een schrijftolk. Deze opdrachten gaan meestal ter plaatse of online door.
  • Erkende afstandstolken (zie voorwaarden) kunnen tolkopdrachten uitvoeren via de afstandstolkendienst van het CAB (VGT of schrijftolken), waarbij getolkt wordt via een beeldscherm. De tolkgebruiker en gesprekspartner bevinden zich al dan niet in dezelfde ruimte. De tolk werkt op afstand: in één van de callcenters of van thuis uit. De tolkopdracht kan maximum 30 minuten duren en kan niet ingezet worden voor andere talen dan het VGT en het Nederlands.
  • Daarnaast kan je ingezet worden op een live online tolkopdracht (VGT of schrijftolk) waarbij getolkt wordt via een beeldscherm (niet via onze afstandstolkendienst). De tolkgebruiker en gesprekspartner bevinden zich al dan niet in dezelfde ruimte. De tolk tolkt van thuis uit. Er is geen maximum duur voor dit soort opdrachten en deze opdrachten kan je in www.tolkaanvraag.be herkennen omdat het onderwerp het woord “online” bevat.
  • Bij een telefoontolk-opdracht bevinden de dove gebruiker en de tolk zich in dezelfde ruimte, de horende gesprekspartner in een andere ruimte. De tolk tolkt van gebarentaal naar gesproken taal en omgekeerd, via de telefoon. Er is hier géén beperking op de duur van deze tolkopdracht.
  • Een aparte tolksituatie is “Uitgesteld tolken”. Opgenomen video -en/of audiomateriaal wordt getolkt door GT of ST. Er is geen rechtstreekse, “live” communicatie tussen dove gebruiker(s) en gesprekspartner(s) met tolk.