Tolkprestaties die worden uitgevoerd waarbij de tolkgebruiker (en dus de rechthebbende van het pakket tolkuren) niet aanwezig is, kunnen niet betaald worden met de tolkuren van diezelfde gebruiker.

Daarnaast kunnen tolkuren niet gebruikt worden om tolken te betalen die:

  • een les VGT geven
  • tijd uittrekken om zich voor te bereiden bij tolkopdrachten