Sommige dove tolkgebruikers hebben twee verschillende jobs bij verschillende werkgevers.

Moeten zij dan tweemaal het recht op arbeidstolkuren aanvragen? Neen, een beslissing is voldoende. Er dient wel een werkgeversattest van elke job apart afgeleverd te worden. De tolkuren van de ene job mogen uiteraard niet vermengd worden met de tolkuren van de andere job.