Unia heeft een aanbeveling voor betere toegankelijkheid ziekenhuizen voor dove en slechthorende personen uitgeschreven.  Vraag in het ziekenhuis bij de sociale dienst of de interculturele bemiddelaar van het ziekenhuis of het ziekenhuis jouw tolk betaalt. Als het ziekenhuis jouw tolk betaalt, spreek dan duidelijk af wie de tolkaanvraag verwerkt (jijzelf of het ziekenhuis) zodat er geen dubbele tolkaanvraag wordt ingediend.