Dat kan door hier jouw gegevens in te vullen. Duid aan of je jou als tolk of als tolkgebruiker wil registreren.

Opgelet!
Als je ooit al gebruik gemaakt hebt van tolken, dan ben je reeds geregistreerd op www.tolkaanvraag.be. Vraag dan bij het CAB opnieuw je gebruikersnaam op.