Het CAB ontvangt van de overheid per tolkuur een bedrag om de tolk te betalen die voor jou getolkt heeft. De tolk ontvangt dus per tolkuur een “honorarium”. Ieder begonnen tolkuur wordt vergoed met één volledig tolkuur.

Twee voorbeelden:

  • als een tolk voor jou 50 minuten tolkt, dan wordt dat 1 uur
  • als een tolk voor jou 1u25 minuten tolkt, dan wordt dat 2 uren

Je kan het totaal van je tolkurenverbruik zelf zien door in te loggen op www.tolkaanvraag.be