Dat kan zeker. Je staat hierbij zelf in voor de betaling van de tolk, aangezien organisaties of personen die zelf tolken willen voorzien bij een activiteit geen beroep kunnen doen op tolkuren.

Hoe vind je een tolk? Het CAB heeft geen uitdrukkelijke overheidsopdracht om voor derden tolken te zoeken, tolken in te zetten en hen voor geleverde prestaties te honoreren. Wel kan je tolken gemakkelijk zelf rechtstreeks contacteren en afspraken maken over de inhoud, gegevens, prijzen en facturatie van tolkopdrachten. Je kan de gratis zoek een tolk-filter van het CAB gebruiken om de contactgegevens van tolken te vinden. Lukt het toch niet om zelf een tolk te vinden? Dan kan je via www.tolkaanvraag.be aan het CAB vragen om een tolk te zoeken. Het CAB vraagt een onkostenvergoeding (d.i. “bemiddelingskost”) voor deze tussenkomst.

Alle informatie over het inzetten van een tolk zonder tolkuren, vind je hier.