Jouw school moet voor jou een pakket tolkuren aanvragen bij AGODI. In alle onderwijsniveaus is een maximale bezetting mogelijk van tolkuren. Dat wil zeggen dat studenten, cursisten en leerlingen evenveel tolkuren kunnen inzetten als het maximum aantal lesuren in deze studierichting.

Voor leerlingen met een auditieve functiebeperking die in het basis- of secundair voltijds onderwijs les volgen publiceert AGODI jaarlijks een omzendbrief voltijds dagonderwijs waarin staat hoe tolkuren (GT/ST) aangevraagd moeten worden. Ook voor cursisten met een auditieve functiebeperking die studeren aan een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of aan een centrum voor basiseducatie (CBE) publiceert AGODI jaarlijks een omzendbrief voor volwassenenonderwijs. Voor studenten met een auditieve functiebeperking die studeren in het gefinancierd of gesubsidieerd hoger onderwijs en ingeschreven zijn in een bachelor-, master-, bachelor-na-bachelor – of master-na-masteropleiding, of in een schakel- of voorbereidingsprogramma of in een specifieke lerarenopleiding of in een graduaatsopleiding publiceert AGODI jaarlijks een document over de speciale onderwijsleermiddelen in het hoger onderwijs.

Jouw school vult dit aanvraagformulier in en de directeur van de school en jijzelf ondertekenen het. Daarna kan de school het ondertekende aanvraagformulier uploaden op ‘Mijn Onderwijs’, het digitale platform van AGODI.

Heb je graag dat wij jouw school uitleggen wat ze kunnen doen om jouw tolkuren in orde te brengen? Geef dan onze contactgegevens door: tolkaanvraag@cabvlaanderen.be, 09/228 28 08 of bezorg de contactgegevens van school aan het CAB, zodat wij jouw school kunnen contacteren.

Wanneer AGODI de goedkeuring geeft voor een pakket gesubsidieerde tolkuren, kan het CAB een tolk zoeken voor de lesmomenten waarop je een tolk nodig hebt.