Dit kan zeker en wordt sterk aangeraden. Als je een tolk wenst voor een lange (+3 uren) of zware opdracht (hoog taalniveau, moeilijk onderwerp en/of veel interactie,…), dan vraag je best twee tolken aan. Dit zal de kwaliteit van het tolkwerk alleen maar ten goede komen! Uit internationaal onderzoek is gebleken dat tolken Gebarentaal een grote kans hebben op fysieke klachten (zoals RSI) en mentale overbelasting.

RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen (en uitzonderlijk van de benen) ten gevolge van een chronische overbelasting. Oorzaken hiervan kunnen zijn: langdurige opdrachten (+3 uren), onvoldoende pauzes tijdens de tolkopdracht, de intensiteit of/en complexiteit van een opdracht. Het inzetten van twee (of meer) tolken op een intensieve of langdurige opdracht verkleint de kans op RSI aanzienlijk. Daarnaast is de continuïteit en de kwaliteit van het tolkwerk gewaarborgd. Je kan zelf oordelen of voor jouw tolkopdracht beter meerdere tolken aangevraagd worden. Ook het CAB of de tolk kunnen hierbij een adviserende rol spelen.

Voor meer info verwijzen we je naar deze uitleg.