Dankzij de tolkuren die AGODI voorziet kunnen dove kinderen naar het gewoon onderwijs. In alle onderwijsniveaus is een maximale bezetting mogelijk van tolkuren. Dat wil zeggen dat studenten, cursisten en leerlingen evenveel tolkuren kunnen inzetten als het maximum aantal lesuren in de studierichting.

Voor leerlingen met een auditieve functiebeperking die in het basis- of secundair voltijds onderwijs les volgen publiceert AGODI jaarlijks een omzendbrief voor voltijds dagonderwijs waarin staat hoe tolkuren (GT/ST) aangevraagd moeten worden. Ook voor cursisten met een auditieve functiebeperking die studeren aan een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of aan een centrum voor basiseducatie (CBE) publiceert AGODI jaarlijks een omzendbrief voor volwassenenonderwijs. Voor studenten met een auditieve functiebeperking die studeren in het gefinancierd of gesubsidieerd hoger onderwijs en ingeschreven zijn in een bachelor-, master-, bachelor-na-bachelor – of master-na-masteropleiding, of in een schakel- of voorbereidingsprogramma of in een specifieke lerarenopleiding of in een graduaatsopleiding, publiceert AGODI jaarlijks een document over de speciale onderwijsleermiddelen in het hoger onderwijs.

De school dient de aanvraag online in bij AGODI. Belangrijk bij elke aanvraag is dat deze tijdig ingediend wordt. De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen AGODI coördineert alle aanvragen tot recht op onderwijstolkuren.