Tijdige afgelasting door een tolkgebruiker

 • De tolkopdracht moet meer dan 48 uur voor het tijdstip van de tolkopdracht afgelast worden.
 • De weekends en de volledige sluitingsdagen van het CAB worden niet meegeteld (voor de volledige lijst met sluitingsdagen, zie pagina Contact).
 • De gebruiker gelast de tolkopdracht online af via www.tolkaanvraag.be (of via mail of sms) en de tolk ontvangt een verwittiging via e-mail dat de opdracht is afgelast.
 • De 48 uur wordt geteld vanaf het precieze ogenblik dat de afgelasting online is gebeurd, of het tijdstip dat de sms of mail bij het CAB ontvangen wordt.
 • Bij een tijdige afgelasting heeft de tolk geen recht op een betaling.

Tijdige afgelasting door een tolk

 • De statustolk moet meer dan 48 uur voor het tijdstip van de tolkopdracht afgelast worden.
 • De weekends en de volledige sluitingsdagen van het CAB worden niet meegeteld (voor de volledige lijst met sluitingsdagen, zie pagina Contact).
 • De tolk gelast de statustolk online af via www.tolkaanvraag.be en de tolkgebruiker en de eventueel via het tolkurenpakket gelinkte tussenpersonen ontvangen een verwittiging via e-mail dat de tolk afgelast heeft.
 • De 48 uur worden geteld vanaf het precieze ogenblik dat de afgelasting online is gebeurd.

De te late afgelasting door een tolkgebruiker

 • Alle opdrachten die men niet tijdig afgelast, zijn te late afgelastingen (TLA).
 • Bij een TLA heeft de gebruiker de tolkopdracht te laat afgelast.
 • Als er een (gedeeltelijke) passende vervangopdracht beschikbaar is, voert de tolk de vervangopdracht uit.
 • De tolk heeft recht op een betaling voor het deel waarvoor geen passende vervangopdracht beschikbaar is.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen TLA met overmacht en TLA zonder overmacht.

Welke betaling ontvangt de tolk?

 • Als het begin van de tolkopdracht in de 48 uur valt, dan worden alle aangevraagde uren uitbetaald aan de tolk.
 • Bij een afgelasting van een aanvraag met meerdere opdrachten, wordt per opdracht bekeken of het tijdstip van afgelasting groter of kleiner is dan 48 uur van het begin van elke tolkopdracht.
 • Voor onderwijsuren geldt volgens de richtlijnen van AGODI: “Een tolkopdracht van eenzelfde tolk bij eenzelfde leerling voor aaneengesloten lestijden, al dan niet onderbroken door een kleine pauze (speeltijd) wordt beschouwd als één tolkopdracht. De reële middagpauze in de school op gewone lesdagen schort altijd de berekening van de tolkuren op.”
 • Als de tolk zich voor de afgelaste tolkopdracht verplaatst heeft, heeft de tolk recht op uitbetaling van de reiskosten.
 • Als er passende vervangopdracht(en) zijn, dan worden deze tolkuren afgetrokken van de TLA-uren.

TLA met overmacht – via de tolkuren van de tolkgebruiker:

 • Met overmacht: het afgelasten van de opdracht is het gevolg van een oorzaak waar de gebruiker niets kan aan doen.
 • Het schriftelijk bewijs van overmacht moet binnen de tien werkdagen na de tolkopdracht aan het CAB bezorgd worden.
 • Het tolkurenpakket van de gebruiker kan aangewend worden om de tolkuren en de gemaakte reiskosten van de tolk te betalen.
  • A-, B- of S-tolkuren in de werksituatie
  • O-tolkuren in het onderwijs
  • L-tolkuren in welzijn/privésituatie
 • Voorbeelden van overmacht:
  • De gebruiker of zijn gesprekspartner wordt plots ziek.
  • De gebruiker of gesprekspartner kan door een ongeval niet komen.
  • De werkgever verplaatst plots de geplande vergadering.
  • Onaangekondigde staking van de NMBS: gebruiker geraakt niet op plaats van de tolkopdracht.
  • De leerkracht van de dove leerling is plots afwezig.

TLA zonder bewijs van overmacht – via facturatie

 • Zonder overmacht: de gebruiker bezorgt geen bewijs van “overmacht” aan het CAB.
 • De gebruiker moet de tolkrekening zelf betalen.
 • Het bedrag per tolkuur in 2024 is € 54,80.
 • Als de tolk zich voor de afgelaste tolkopdracht verplaatst heeft, dan moet de gebruiker de reiskosten ook zelf betalen. Dit is van 01/04/2024 t.e.m. 30/06/2024 € 0,4265 per afgelegde km tussen de woonplaats van de tolk en de tolkopdracht.
 • Enkele voorbeelden van TLA zonder overmacht:
  • De gebruiker voelt zich niet lekker maar gaat niet naar de dokter en kan dus geen schriftelijk bewijs van overmacht bezorgen.
  • De gebruiker heeft uit slordigheid de tolkopdracht vergeten.
  • De gebruiker wist al lang dat de tolkopdracht niet zou doorgaan, maar vergeet om de tolkopdracht af te gelasten.
  • De dove student heeft zich verslapen.
  • De docent verwittigt een week vooraf (in de les of via de online studentenkalender van de school) dat de les de volgende week niet doorgaat. De student vergeet dat te melden aan het CAB.

Vervangingsopdrachten

 • Als de gebruiker een tolk te laat afgelast, dan is de tolk weer vrij. De tolk heeft dan in principe recht op een betaling. De kans is groot dat er op hetzelfde ogenblik van de afgelaste opdracht nog andere tolkopdrachten zijn waarvoor nog geen tolk werd gevonden.
  De Vlaamse overheid is van mening dat de vrijgekomen tolk dan moet proberen om een andere opdracht, een “vervangopdracht”, uit te voeren.
 • De tolk moet het CAB onmiddellijk verwittigen wanneer zich onverwacht een TLA voordoet. De verwittiging gebeurt altijd via sms of mail, ook indien het CAB gesloten is. De tolk en het CAB zoeken samen een passende vervangopdracht. Doet de tolk dit niet, dan vervalt het recht op de TLA-uitbetaling.
 • Het principe van een vervangingsopdracht is: de totale som van de verplaatsingstijd en tolktijd van de “vervangingsopdracht” moet kunnen gebeuren binnen dezelfde tijdsperiode van de afgelaste opdracht en de vervangingsopdracht beantwoordt aan het in www.tolkaanvraag.be door de tolk gepersonaliseerd tolkprofiel.
 • Het online door de tolk gepersonaliseerd tolkprofiel biedt extra informatie die de zelfstandige tolk de mogelijkheid biedt om een vervangingsopdracht te weigeren en toch voor de TLA uitbetaald te worden.
 • Indien de voorgestelde vervangingsopdracht, los van het gepersonaliseerde tolkprofiel, toch in strijd is met de deontologische code van de tolk, kan de tolk de voorgestelde vervangingsopdracht weigeren.
 • Als de tolk een passende vervangopdracht niet wil aanvaarden, dan wordt de afgelaste tolkopdracht niet betaald aan die tolk.
 • Het is belangrijk dat de tolkgebruiker een opdracht altijd zo snel mogelijk afgelast, ook al is dat binnen de laatste 48 uur. Daardoor kunnen het CAB en de tolk misschien een andere gebruiker bijstaan. Zo verliest de tolkgebruiker die afgelast misschien ook minder/geen tolkuren.

De te late afgelasting door een tolk

 • Net zoals bij de gebruiker “overmacht” kan leiden tot afgelasting, kan dat ook bij de tolk gebeuren.
 • In enkele uitzonderlijke gevallen kan de tolk vergoed worden wanneer de tolk door overmacht te laat op zijn tolkopdracht aankomt of er niet geraakt (bijvoorbeeld door hevige weeromstandigheden of verkeerssituatie). Bij een dergelijke overmacht verwittigt de tolk het CAB met concreet bewijsmateriaal van de overmacht, zodat dit als geldige TLA kan verwerkt worden.
 • Een tolk kan in de TLA-periode van 48 uur geen opdracht afgelasten om snel een andere tolkopdracht te aanvaarden tenzij de tolkgebruiker hiermee akkoord gaat. De tolkgebruiker moet dan onmiddellijk in een bericht (online via zijn tolkopdracht) of via mail het CAB verwittigen dat hij/zij hiermee akkoord gaat.

Tijdige afgelasting door een tolkgebruiker

 • De tolkopdracht moet meer dan 48 uur voor het tijdstip van de tolkopdracht afgelast worden.
 • De weekends en de volledige sluitingsdagen van het CAB worden niet meegeteld (voor de volledige lijst met sluitingsdagen, zie pagina Contact).
 • De gebruiker gelast de tolkopdracht online af via www.tolkaanvraag.be (of via mail of sms) en de tolk ontvangt een verwittiging via e-mail dat de opdracht is afgelast.
 • De 48 uur wordt geteld vanaf het precieze ogenblik dat de afgelasting online is gebeurd, of het tijdstip dat de sms of mail bij het CAB ontvangen wordt.
 • Bij een tijdige afgelasting heeft de tolk geen recht op een betaling.

Tijdige afgelasting door een tolk

 • De statustolk moet meer dan 48 uur voor het tijdstip van de tolkopdracht afgelast worden.
 • De weekends en de volledige sluitingsdagen van het CAB worden niet meegeteld (voor de volledige lijst met sluitingsdagen, zie pagina Contact).
 • De tolk gelast de statustolk online af via www.tolkaanvraag.be en de tolkgebruiker en de eventueel via het tolkurenpakket gelinkte tussenpersonen ontvangen een verwittiging via e-mail dat de tolk afgelast heeft.
 • De 48 uur worden geteld vanaf het precieze ogenblik dat de afgelasting online is gebeurd.

De te late afgelasting door een tolkgebruiker

 • Alle opdrachten die men niet tijdig afgelast, zijn te late afgelastingen (TLA).
 • Bij een TLA heeft de gebruiker de tolkopdracht te laat afgelast.
 • Als er een (gedeeltelijke) passende vervangopdracht beschikbaar is, voert de tolk de vervangopdracht uit.
 • De tolk heeft recht op een betaling voor het deel waarvoor geen passende vervangopdracht beschikbaar is.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen TLA met overmacht en TLA zonder overmacht.

Welke betaling ontvangt de tolk?

 • Als het begin van de tolkopdracht in de 48 uur valt, dan worden alle aangevraagde uren uitbetaald aan de tolk.
 • Bij een afgelasting van een aanvraag met meerdere opdrachten, wordt per opdracht bekeken of het tijdstip van afgelasting groter of kleiner is dan 48 uur van het begin van elke tolkopdracht.
 • Voor onderwijsuren geldt volgens de richtlijnen van AGODI: “Een tolkopdracht van eenzelfde tolk bij eenzelfde leerling voor aaneengesloten lestijden, al dan niet onderbroken door een kleine pauze (speeltijd) wordt beschouwd als één tolkopdracht. De reële middagpauze in de school op gewone lesdagen schort altijd de berekening van de tolkuren op.”
 • Als de tolk zich voor de afgelaste tolkopdracht verplaatst heeft, heeft de tolk recht op uitbetaling van de reiskosten.
 • Als er passende vervangopdracht(en) zijn, dan worden deze tolkuren afgetrokken van de TLA-uren.

TLA met overmacht – via de tolkuren van de tolkgebruiker:

 • Met overmacht: het afgelasten van de opdracht is het gevolg van een oorzaak waar de gebruiker niets kan aan doen.
 • Het schriftelijk bewijs van overmacht moet binnen de tien werkdagen na de tolkopdracht aan het CAB bezorgd worden.
 • Het tolkurenpakket van de gebruiker kan aangewend worden om de tolkuren en de gemaakte reiskosten van de tolk te betalen.
  • A-, B- of S-tolkuren in de werksituatie
  • O-tolkuren in het onderwijs
  • L-tolkuren in welzijn/privésituatie
 • Voorbeelden van overmacht:
  • De gebruiker of zijn gesprekspartner wordt plots ziek.
  • De gebruiker of gesprekspartner kan door een ongeval niet komen.
  • De werkgever verplaatst plots de geplande vergadering.
  • Onaangekondigde staking van de NMBS: gebruiker geraakt niet op plaats van de tolkopdracht.
  • De leerkracht van de dove leerling is plots afwezig.

TLA zonder bewijs van overmacht – via facturatie

 • Zonder overmacht: de gebruiker bezorgt geen bewijs van “overmacht” aan het CAB.
 • De gebruiker moet de tolkrekening zelf betalen.
 • Het bedrag per tolkuur in 2023 is € 50,23.
 • Als de tolk zich voor de afgelaste tolkopdracht verplaatst heeft, dan moet de gebruiker de reiskosten ook zelf betalen. Dit is € 0,4237 per afgelegde km tussen de woonplaats van de tolk en de tolkopdracht.
 • Enkele voorbeelden van TLA zonder overmacht:
  • De gebruiker voelt zich niet lekker maar gaat niet naar de dokter en kan dus geen schriftelijk bewijs van overmacht bezorgen.
  • De gebruiker heeft uit slordigheid de tolkopdracht vergeten.
  • De gebruiker wist al lang dat de tolkopdracht niet zou doorgaan, maar vergeet om de tolkopdracht af te gelasten.
  • De dove student heeft zich verslapen.
  • De docent verwittigt een week vooraf (in de les of via de online studentenkalender van de school) dat de les de volgende week niet doorgaat. De student vergeet dat te melden aan het CAB.

Vervangingsopdrachten

 • Als de gebruiker een tolk te laat afgelast, dan is de tolk weer vrij. De tolk heeft dan in principe recht op een betaling. De kans is groot dat er op hetzelfde ogenblik van de afgelaste opdracht nog andere tolkopdrachten zijn waarvoor nog geen tolk werd gevonden.
  De Vlaamse overheid is van mening dat de vrijgekomen tolk dan moet proberen om een andere opdracht, een “vervangopdracht”, uit te voeren.
 • De tolk moet het CAB onmiddellijk verwittigen wanneer zich onverwacht een TLA voordoet. De verwittiging gebeurt altijd via sms of mail, ook indien het CAB gesloten is. De tolk en het CAB zoeken samen een passende vervangopdracht. Doet de tolk dit niet, dan vervalt het recht op de TLA-uitbetaling.
 • Het principe van een vervangingsopdracht is: de totale som van de verplaatsingstijd en tolktijd van de “vervangingsopdracht” moet kunnen gebeuren binnen dezelfde tijdsperiode van de afgelaste opdracht en de vervangingsopdracht beantwoordt aan het in www.tolkaanvraag.be door de tolk gepersonaliseerd tolkprofiel.
 • Het online door de tolk gepersonaliseerd tolkprofiel biedt extra informatie die de zelfstandige tolk de mogelijkheid biedt om een vervangingsopdracht te weigeren en toch voor de TLA uitbetaald te worden.
 • Indien de voorgestelde vervangingsopdracht, los van het gepersonaliseerde tolkprofiel, toch in strijd is met de deontologische code van de tolk, kan de tolk de voorgestelde vervangingsopdracht weigeren.
 • Als de tolk een passende vervangopdracht niet wil aanvaarden, dan wordt de afgelaste tolkopdracht niet betaald aan die tolk.
 • Het is belangrijk dat de tolkgebruiker een opdracht altijd zo snel mogelijk afgelast, ook al is dat binnen de laatste 48 uur. Daardoor kunnen het CAB en de tolk misschien een andere gebruiker bijstaan. Zo verliest de tolkgebruiker die afgelast misschien ook minder/geen tolkuren.

De te late afgelasting door een tolk

 • Net zoals bij de gebruiker “overmacht” kan leiden tot afgelasting, kan dat ook bij de tolk gebeuren.
 • In enkele uitzonderlijke gevallen kan de tolk vergoed worden wanneer de tolk door overmacht te laat op zijn tolkopdracht aankomt of er niet geraakt (bijvoorbeeld door hevige weeromstandigheden of verkeerssituatie). Bij een dergelijke overmacht verwittigt de tolk het CAB met concreet bewijsmateriaal van de overmacht, zodat dit als geldige TLA kan verwerkt worden.
 • Een tolk kan in de TLA-periode van 48 uur geen opdracht afgelasten om snel een andere tolkopdracht te aanvaarden tenzij de tolkgebruiker hiermee akkoord gaat. De tolkgebruiker moet dan onmiddellijk in een bericht (online via zijn tolkopdracht) of via mail het CAB verwittigen dat hij/zij hiermee akkoord gaat.