Het jaar 2022 in kerncijfers.
Het CAB rapporteert elk jaar aan het publiek & de overheden over het voorbije jaar, zo ook dit jaar. Het CAB is blij jullie dit jaarverslag over 2022 te kunnen presenteren.
In onderstaande video brengen we in VGT een korte samenvatting over hetgeen in dit jaarverslag opgenomen werd. Wil je meer details weten?
Dan nodigen we je uit om dit jaarverslag te downloaden.
Alvast dank voor jullie interesse in onze werking.
Beste groeten,


Lieven Kind

Directeur