Het CAB blikt terug op het jaar 2021 via een uitgebreid en gedetailleerd jaarrapport. Dit jaarverslag beschrijft de werking en geeft gedetailleerde statistische cijfers weer over het gebruik van tolkuren in Vlaanderen.
Aan de hand van vele cijfergegevens in dit rapport kan je heel wat te weten komen zoals o.a. hoeveel actieve tolken zijn er in Vlaanderen, in welke domeinen zijn ze actief, etc… kortom vele antwoorden op jullie vragen!

We nodigen jullie alvast uit om een kijkje te nemen in dit jaarverslag van het CAB!

Veel leesplezier!

Lieven Kind
Directeur CAB