De kilometervergoeding voor tolken VGT en schrijftolken wordt jaarlijks op 1 juli aangepast aan het geldende bedrag voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.
De kilometervergoeding van opdrachten uitgevoerd vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 bedraagt 0,4237 euro per afgelegde kilometer.
Dit tarief vervangt het oude tarief dat 0,4170 euro bedroeg.