Beste tolkgebruikers en tolken,

Het CAB ontving verschillende meldingen over het niet-naleven van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Op de website www.info-coronavirus.be van de Belgische overheid kunnen de huidige federale maatregelen worden geraadpleegd. Het CAB vraagt om naast deze maatregelen ook de extra maatregelen op het lokale niveau te willen respecteren.

Laat je testen:

– als je symptomen van COVID-19 vertoont

– als je in contact kwam met iemand die het coronavirus heeft

– als je terugkeert uit een rode zone.

En blijf thuis in afwachting van het resultaat van je test.

Wanneer je in quarantaine bent, vergeet dan niet om jouw live tolkopdrachten zo snel mogelijk af te gelasten. Of je kan ook je tolkopdracht omzetten in een online opdracht, gelieve dan het CAB tijdig te verwittigen.

We willen het veilig houden, voor jou en voor iedereen !