1.Weekend 24-25 oktober

Het Nationaal Crisiscentrum zal de infolijn uitzonderlijk dit weekend terug openen voor iedereen, ook voor alle doven & slechthorenden. Dit betekent dat de afstandstolkendienst terug bereikbaar zal zijn dit weekend en dit vanaf 9:00 tot en met 17:00.

Bij dringende gevallen, U kiest voor “Nood-Coronavirus”.

Voor andere gesprekken gebruikt U zoals gewoonlijk “CAB VI VGT”.

Na dit weekend zal het Nationaal Crisiscentrum verder evalueren of de infolijn open blijft of niet. We houden jullie zeker op de hoogte.

2. Aansluitingsformulier

We zijn intussen gestart met de inzameling van voldoende tolkuren voor de ATD. Op dit moment hebben we 345 voorlopige inschrijvingen, waarvan er 115 gebruikers hun aansluitingsformulier ingestuurd hebben. We stellen dus vast dat vele tolkgebruikers “vergeten” hun formulieren aan ons te bezorgen.

Vergeet dit niet naar ons te mailen of per post op te sturen.

Heeft U een aansluitingsformulier ingevuld & opgestuurd, dan willen we je danken voor jullie bijdrage.

3. Hou het veilig

Nu we terug in een 2e golf zitten van de coronacrisis, blijven we steeds alert voor tolkopdrachten. Aub hou het veilig voor alle tolken en respecteer de maatregelen. Live tolkopdrachten mogen ook van op afstand door gaan, maar geef dit tijdig door aan ons, zodat de tolk hiervan tijdig op de hoogte is.

Dank voor uw aandacht en .. hou het veilig & gezond !